Dental Tribune Poland
Dr Laura Zorzetto (po lewej) i dr Cécile Bidan z Wydziału Biomateriałów Instytutu Koloidów i Międzyfazów im. Maxa Plancka zbadają proces tworzenia, wzrost i mineralizację biofilmów w celu ulepszenia materiałów do wypełnień zębów. (Zdjęcie: Max Planck Institute of Colloids and Interfaces)

Badacze i stomatolodzy łączą siły, aby zwiększyć trwałość wypełnień dentystycznych

By Dental Tribune International
April 12, 2021

Mimo że stomatologia przeszła długą drogę, większość uzupełnień dentystycznych nie jest trwała ze względu na demineralizację wypełnień przez biofilm jamy ustnej a także inne przyczyny. Naukowcy i lekarze stomatolodzy z instytucji w Poczdamie i Berlinie są zaangażowani w projekt badawczy, którego celem jest zwiększenie trwałości wypełnień dentystycznych i odbudowy zębów w przyszłości.

W komunikacie prasowym Max Planck Institute of Colloids and Interfaces (MPICI), materiałoznawca dr Cécile Bidan, kierownik grupy w Wydziale Biomateriałów Instytutu, wyjaśnił uzasadnienie badań: „Razem ze współpracownikami dentystów z Charité, zbada, w jaki sposób zmineralizowane biofilmy oddziałują ze sztucznymi materiałami wypełniającymi. Ostatecznie ta podstawowa wiedza pomoże w projektowaniu takich materiałów, aby zapobiegać odkładaniu się kamienia nazębnego lub kamienia nazębnego”. W związku z tym zespół badawczy zbada tworzenie, wzrost i mineralizację biofilmów.

Aby osiągnąć swój cel, naukowcy i dentyści połączą narzędzia inżynierii materiałowej z metodami badań dentystycznych, aby ulepszyć istniejące materiały do ​​odbudowy zębów. Kompozyty polimerowe, stopy metali i różne rodzaje ceramiki są stosowane w materiałach wypełniających próchnicę, ale ich trwałość jest bardzo zróżnicowana. W tym kontekście istotne będzie poznanie interakcji między silnie przylegającym kamieniem nazębnym a odbudowaną powierzchnią zębów.

Naukowcy zbadają możliwe interakcje między kamieniem nazębnym a materiałami do wypełnień dentystycznych. (Zdjęcie: Max Planck Institute of Colloids and Interfaces)

Szczególną cechą projektu badawczego jest współpraca między podstawowymi badaczami i lekarzami dentystami, przynosząca korzyści obu stronom. „Ten projekt umożliwia nie tylko przełożenie wyników badań podstawowych na praktykę, ale także, odwrotnie, inspirację badań podstawowych kwestiami klinicznymi” - powiedział prof. Peter Fratzl, dyrektor Wydziału Biomateriałów w MPICI.

Projekt badawczy nosi nazwę InterDent i jest wynikiem współpracy między Max Planck Institute of Colloids and Interfaces, Kliniką Stomatologiczną Charité - Universitätsmedizin Berlin, Technische Universität Berlin i Helmholtz-Zentrum Berlin für Materialien und Energie (Centrum Materiałów i Energii Helmholtza) , Berlin). Jest finansowany przez German Research Foundation kwotą 2,1 miliona euro, początkowo na trzy lata.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2021 - All rights reserved - Dental Tribune International