Dental Tribune Poland

Badania łączą niewykryte zaburzenia metabolizmu glukozy z zapaleniem przyzębia

By Dental Tribune Poland
July 10, 2019

Potrzeba większej interdyscyplinarnej komunikacji specjalistów z różnych dziedzin medycyny staje się coraz bardziej oczywista. Dowodem na to mogą być ostatnie badania, które wykazały, że pacjenci z niewykrytymi zaburzeniami glikemii mają większe ryzyko zawału mięśnia sercowego i zapalenia przyzębia, co powinno zachęcić diabetologów do ściślejszej współpracy z dentystami.

„Nasze odkrycia wskazują, że dysglikemia jest kluczowym czynnikiem ryzyka zarówno w ciężkim zapaleniu przyzębia, jak i zawale mięśnia sercowego oraz że połączenie ciężkiego zapalenia przyzębia i niewykrytej cukrzycy dodatkowo zwiększa ryzyko zawału mięśnia sercowego” – powiedziała główna autorka badania, dr Anna Norhammar, kardiolog i prof. nadzw. na Wydziale Lekarskim Instytutu Karolinska.

W oparciu o znaczenie współpracy między różnymi specjalnościami medycznymi, badanie było wspólnym przedsięwzięciem kardiologów i dentystów. Wykorzystano dane z badania PAROKRANK (zapalenie przyzębia i jego związek z chorobą wieńcową), które obejmowało 805 pacjentów z zawałem mięśnia sercowego z 17 szwedzkich klinik kardiologicznych i 805 osób z grupy kontrolnej, którzy byli dobierani pod względem wieku, płci i miejsca zamieszkania. Stan przyzębia pacjentów oceniano z użyciem radiogramów i ich stanu dysglikemicznego za pomocą testu tolerancji glukozy.

Uczestnicy z wcześniej zdiagnozowaną cukrzycą zostali wykluczeni z badania, pozostawiając 712 pacjentów i 731 osób w grupie kontrolnej. Status poziomu glukozy podzielono na 3 kategorie: normalna, zmniejszona tolerancja glukozy i nowo wykryta cukrzyca. Porównania dokonano po uwzględnieniu wieku, płci, palenia tytoniu, wykształcenia i stanu cywilnego badanych. Wyniki wykazały, że wcześniej niewykryte zaburzenia metabolizmu glukozy, w tym cukrzyca i upośledzona tolerancja glukozy były związane z zawałem mięśnia sercowego i ciężkim zapaleniem przyzębia. U pacjentów z zawałem mięśnia sercowego ok. 2 razy częściej niż u zdrowych osób z grupy kontrolnej występowała niewykryta wcześniej dysglikemia. 

„Wiele osób regularnie odwiedza dentystę i może warto rozważyć rutynowe badania poziomu cukru we krwi u pacjentów z ciężkim zapaleniem przyzębia, aby wcześnie ich zdiagnozować” – zauważa Norhammar.

Badanie pt.: „Undetected dysglycemia an important risk factor for two common diseases myocardial infarction and periodontitis: a report from the PAROKRANK study” („Niewykrywana dysglikemia jako ważny czynnik ryzyka dwóch powszechnych chorób: zawału mięśnia sercowego i zapalenia przyzębia: raport z badania PAROKRANK”) opublikowano w internetowym wydaniu Diabetes Care 10 czerwca 2019 r.

Comments are closed here.

© 2020 - All rights reserved - Dental Tribune International