Dental Tribune Poland

Powiązania między mikrobiomem jamy ustnej, wariacjami genetycznymi i zapaleniem przyzębia

By Dental Tribune International
September 28, 2021

OKAYAMA, Japonia: Ponieważ zapalenie przyzębia jest powiązane z ogólnoustrojowymi schorzeniami, w tym chorobami serca, cukrzycą, rakiem i chorobą Alzheimera, nieustannie prowadzone są badania, aby lepiej zrozumieć jego przyczyny. W tym celu w nowym badaniu przeprowadzonym w Japonii zbadano powiązania między polimorfizmami genetycznymi – najczęstszym typem ludzkiej zmienności genetycznej – stanami mikrobiomu jamy ustnej a rozwojem chorób przyzębia.

Badanie przeprowadził zespół naukowców z kilku japońskich uniwersytetów. Najpierw wykonali analizę przekrojową, podczas której przeanalizowali genotypowo 14 539 uczestników i pobrali próbki śliny z grupy 385 osób. Z tej grupy do badania zatrzymano 22 osoby i podzielono na grupę z zapaleniem przyzębia i grupę kontrolną na podstawie ich stan przyzębia.

W komunikacie prasowym naukowcy wyjaśnili, że na rozwój infekcji jamy ustnej lub innych mają wpływ różnice genetyczne między osobnikami, ponieważ te różnice mogą wpływać na podatność na niektóre patogeny i prawdopodobieństwo zarażenia się niektórymi chorobami.

„Kilka badań nad zapaleniem przyzębia wykazało, że rozwój choroby jest związany z naturą mikrobiomu jamy ustnej, a także z polimorfizmem genetycznym” – powiedział dr Naoki Toyama, adiunkt na Wydziale Stomatologii Prewencyjnej Uniwersytetu Okayama.

„Nie ma jednak badania, które jednocześnie oceniałoby znaczenie tych dwóch czynników ryzyka w rozwoju choroby”.

Po zbadaniu zespół badawczy stwierdził, że różnorodność beta drobnoustrojów — stosunek między różnorodnością gatunkową drobnoustrojów regionalnych i lokalnych — była znacząco różna w grupie z zapaleniem przyzębia i w grupie kontrolnej. Dwie rodziny bakterii (Lactobacillaceae i Desulfobulbaceae), a także bakterię Porphyromonas gingivalis, znaleziono tylko w grupie zapalenia przyzębia. Nie stwierdzono jednak związku między polimorfizmem genetycznym a stanem przyzębia, co sugeruje, że budowa mikrobiomu jamy ustnej odgrywa większą rolę w zdrowiu przyzębia niż geny.

„Fakt, że częstość występowania zapalenia przyzębia jest związana z członkami mikrobiomu, a nie z genetyczną tożsamością osobnika, skłoniłby klinicystów do zwracania większej uwagi na skład mikrobiomu niż na czynniki gospodarza w rutynowej pracy nad badaniem przyzębia i zaprojektowanie indywidualnego leczenia strategia na paradontozę” – skomentował Toyama.

Badanie zatytułowane „Comprehensive analysis of risk factors for periodontitis focusing on the saliva microbiome and polymorphism”” zostało opublikowane w Internecie 14 czerwca 2021 r. w International Journal of Environmental Research and Public Health.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2021 - All rights reserved - Dental Tribune International