Dental Tribune Poland
Po raz pierwszy badacze potrafili wskazać geny, które mogą mieć wpływ na zdrowie jamy ustnej. (Zdjęcie: Anusorn Nakdee / Shutterstock)

Naukowcy przeprowadzają analizę genomu pod kątem związku między próchnicą a zapaleniem przyzębia

By Dental Tribune Poland
September 18, 2020

W największym tego rodzaju badaniu naukowcy z Institute of Odontology na Uniwersytecie Umeå w Szwecji i Bristol Dental School w Wielkiej Brytanii, naukowcy skupili się na roli, jaką odgrywają nasze geny w zakresie zdrowia jamy ustnej. Zbierając metadane od tysięcy pacjentów, zespół był w stanie zidentyfikować 47 nowych genów związanych z próchnicą.

Zdaniem naukowców rola genów w zakresie zdrowia jamy ustnej została w dużej mierze zaniżona, częściowo dlatego, że złożone choroby, takie jak próchnica i zapalenie przyzębia, wymagają dużych badań, aby wyciągnąć jednoznaczne wnioski.

Aby zebrać potrzebną ilość informacji, naukowcy połączyli dane z dziewięciu międzynarodowych badań klinicznych, w których wzięło udział  62 000 uczestników wraz z danymi z brytyjskiego banku Biobank, które zawiera dane 461 000 uczestników. Ingegerd Johansson, starszy profesor w Instytucie Odontologii Uniwersytetu Umeå, który kierował badaniami, powiedział: „Badanie jasno pokazuje, że zęby są częścią ciała. Między innymi widzimy, że istnieje związek przyczynowy między czynnikami ryzyka chorób sercowo-naczyniowych a próchnicą”.

Analiza danych pozwoliła zidentyfikować 47 nowych genów związanych z próchnicą, a badania potwierdziły, że znany wcześniej gen związany z odpornością ma również związek z zapaleniem przyzębia. Do genów, które można powiązać z próchnicą, należą te, które pomagają tworzyć zęby i kość żuchwy, te o funkcjach ochronnych w ślinie oraz te, które wpływają na bakterie znajdujące się w zębach.

Korzystając z techniki zwanej randomizacją Mendla, badacze przyjrzeli się również powiązaniu genetycznemu między czynnikami sercowo-naczyniowymi a metabolicznymi, takimi jak palenie tytoniu, otyłość, wykształcenie i osobowość. Stwierdzono także, że może również istnieć związek przyczynowy między próchnicą, a niektórymi czynnikami ryzyka sercowo-naczyniowego.

Badanie zatytułowane “Genome-wide analysis of dental caries and periodontitis combining clinical and self-reported data”, została opublikowana w Nature Communications.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest Issues
E-paper

DT Poland No. 2, 2019

Open PDF Open E-paper All E-papers

© 2020 - All rights reserved - Dental Tribune International