Dental Tribune Poland

Kolejny raz potwierdzono związek między zapaleniem przyzębia a ryzykiem chorób sercowo-naczyniowych

Utratę zębów jako ostateczny efekt zapalenia przyzębia, od dawana wiąże się ze zwiększonym ryzykiem chorób sercowo-naczyniowych. W badaniu przeprowadzonym na Uniwersytecie w Malmö w ramach rozprawy doktorskiej badano związek między zapaleniem przyzębia, chorobami sercowo-naczyniowymi i śmiertelnością.

Stwierdzono, że zapalenie przyzębia powoduje zwiększone ryzyko chorób sercowo-naczyniowych i zgonów u osób starszych. Dlatego też w dokumencie podkreślono znaczenie ściślejszej współpracy stomatologii i ogólnej opieki zdrowotnej.

Badanie zostało przeprowadzone przez dr Viveca Wallin Bengtsson z Wydziału Zdrowia Jamy Ustnej na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Kristianstad w Szwecji, w ramach szwedzkiego „Narodowego Studium na temat Starzenia się i Opieki (SNAC)”. Wallin Bengtsson badała związek między miażdżycą tętnic a zapaleniem przyzębia oraz fakt, czy zwapnienia widoczne na radiogramach były związane z wystąpieniem udaru mózgu i chorób sercowo-naczyniowych.

Kolejnym celem projektu było zbadanie, czy u osób z zapaleniem przyzębia istnieje większe ryzyko udaru niedokrwiennego mózgu lub śmierci w okresie obserwacji trwającym 17 lat. W tym badaniu uwzględniono osoby w wieku 60 lat i starsze mieszkające w Karlskronie – jedynym miejscu, w którym SNAC monitorowała usługi dentystyczne.

Za pomocą panoramicznych radiogramów dentystycznych Wallin Bengtsson zbadała poziom kości wokół zębów i obecność zwapnień. „Możliwość prowadzenia takich długoterminowych badań kontrolnych jest wyjątkowa” – wyjaśniła. Wyniki badania wykazały, że osoby starsze z zapaleniem przyzębia częściej mają zwapnioną tętnicę szyjne. „Oczywiste jest, że osoby z zapaleniem przyzębia częściej chorują na choroby sercowo-naczyniowe, a także mają zwiększone ryzyko śmierci” – powiedziała Wallin Bengtsson.

„Jama ustna jest istotną częścią organizmu, świadczenia stomatologiczne i podstawowa oraz specjalistyczna opieka zdrowotna muszą być ściślej powiązane. Po wykryciu zwapnienia za pomocą promieniowania rtg pacjent musi zostać poinformowany i skierowany do dalszej diagnostyki. Ponadto, ściślejsza współpraca doprowadziłaby do poprawy profilaktycznej opieki dentystycznej” – powiedziała Wallin Bengtsson.

Rozprawa doktorska pt.: „Periodontitis, Carotid Calcifications and Future Cardiovascular Diseases in Older Individuals” została opublikowana przez Wydział Odontologii Uniwersytetu Malmö.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest Issues
E-paper

DT Poland No. 2, 2019

Open PDF Open E-paper All E-papers

© 2020 - All rights reserved - Dental Tribune International