Dental Tribune Poland

Nowe badania potwierdzają związek między chorobą przyzębia a zaburzeniami erekcji

By Dental Tribune Poland
May 22, 2019

Rosnące obawy o związek między zaburzeniami erekcji a chorobą przyzębia spowodowały w ostatnich latach dalsze badania w tym zakresie. Nowy systematyczny przegląd badań i ich metaanaliza prowadzona na Uniwersytecie Jinan w Guangzhou znalazły dalsze dowody na związek między tymi problemami. Wyniki pokazały, że mężczyźni z chorobą przyzębia są niemal 3 razy bardziej narażeni na ryzyko zaburzeń erekcji.

Naukowcy przeprowadzili oceny jakości i analizę wrażliwości w 5 badaniach kliniczno-kontrolnych, które spełniły kryteria kwalifikowalności. Badania te obejmowały dane dotyczące ponad 200 000 uczestników. Ich wyniki sugerują, że choroba przyzębia powinna być zaliczana do czynników ryzyka zaburzeń erekcji.

Wg Światowej Organizacji Zdrowia, ciężka choroba przyzębia została uznana za jedną najbardziej rozpowszechnionych chorób na świecie w 2016 r. Zarówno zapalenie przyzębia, jak i zaburzenia erekcji zostały powiązane z białkiem C-reaktywnym (CRP), substancją wytwarzaną przez wątrobę w odpowiedzi na stan zapalny. Wysoki poziom CRP we krwi jest markerem stanu zapalnego, w tym zapalenia tętnic związanych z chorobami serca. Naukowcy są przekonani, że zaburzenia erekcji i zapalenie przyzębia wiążą się z tym, że ten sam rodzaj zapalenia może bardzo dobrze zacząć się w mniejszych naczyniach krwionośnych zarówno w okolicy jamy ustnej, jak i prącia, przed dotarciem do większych tętnic.

Poprzednie badanie z Uniwersytetu w Granadzie w Hiszpanii, opublikowane w Journal of Clinical Periodontology w zeszłym roku, pokazało podobne zależności. W badaniu tym poziom CRP był wyższy u mężczyzn z zapaleniem przyzębia i zaburzeniami erekcji niż u mężczyzn bez takich problemów zdrowotnych. Co więcej, mężczyźni z przewlekłym zapaleniem ozębnej dwukrotnie częściej cierpieli na impotencję w porównaniu z mężczyznami, którzy mieli zdrowe zęby i dziąsła, co sugeruje, że leczenie chorób przyzębia w celu zmniejszenia zapalenia dziąseł może prowadzić do poprawy erekcji.

Badanie, zatytułowane „Zaktualizowany dowód związku między chorobą przyzębia i zaburzeniami erekcji” („Updated evidence of association between periodontal disease and incident erectile dysfunction”) opublikowano w styczniu 2019 r. w Journal of Sexual Medicine.

Comments are closed here.

Latest Issues
E-paper

DT Poland No. 2, 2019

Open PDF Open E-paper All E-papers

© 2020 - All rights reserved - Dental Tribune International