Dental Tribune Poland

Badania potwierdzają związek między chorobą przyzębia a ryzykiem przedwczesnego porodu

By Dental Tribune Polska
March 18, 2019

W nowym badaniu naukowcy porównywali stan zdrowia jamy ustnej kobiet zagrożonych przedwczesnym porodem (PPROM) i kobiet z prawidłową ciążą pojedynczą. Zgodnie z wynikami obserwacji, u ciężarnych kobiet z PPROM częściej występowały choroby przyzębia niż u kobiet z niepowikłaną ciążą.

Badanie kohortowe zostało przeprowadzone przez grupę czeskich naukowców i wsparte przez szpital uniwersytecki w Hradec Králové w Czechach. Naukowcy ocenili higienę jamy ustnej i stan przyzębia 78 kobiet z PPROM w wieku ciążowym od 0 do 24 tygodni oraz 6 i 36 tygodni, a także 77 kobiet z prawidłową ciążą i odpowiadającym jej wiekiem ciążowym bez ryzyka porodu przedwczesnego.

Badanie wykazało zwiększone ryzyko chorób przyzębia u kobiet, które urodziły przedwcześnie. Wczesne porody wiązały się z wyższymi wskaźnikami chorób dziąseł, u kobiet z PPROM odnotowano 4-krotnie niższą ocenę stanu przyzębia niż u tych, które rodziły zgodnie z terminem. Ponadto kobiety, które weszły we wczesną fazę porodu miały 8-krotnie więcej płytki nazębnej. Czynniki takie, jak palenie okazały się nieistotne i nie wpłynęły na wyniki.

Badanie wykazało również, że wskaźniki wczesnych urodzeń były częstsze u kobiet z nieleczoną próchnicą zębów. Wg dr. Nigela Cartera, dyrektora Oral Health Foundation, zdrowie jamy ustnej może mieć bezpośredni wpływ na wiele aspektów ogólnego stanu zdrowia. „Obejmuje to także szanse na bezpieczniejszy poród” – zauważa badacz.

Badanie pt.: „Association between periodontal disease and preterm prelabor rupture of membranes,” („Powiązanie między chorobą przyzębia a przedwczesnym porodem”) opublikowano w lutowym wydaniu czasopisma Journal of Clinical Periodontology.

Comments are closed here.

Latest Issues
E-paper

DT Poland No. 2, 2019

Open PDF Open E-paper All E-papers

© 2020 - All rights reserved - Dental Tribune International