Dental Tribune Poland

Istnieje związek między płynami do płukania jamy ustnej a podwyższonym ciśnieniem krwi

By Dental Tribune Poland
November 29, 2019

Zrównoważony mikrobiom jamy ustnej może przyczynić się do dobrego stanu układu sercowo-naczyniowego, przekształcając azotan diety w tlenek azotu (NO) – cząsteczkę sygnalizacyjną, która pomaga utrzymać prawidłowe ciśnienie krwi. Teraz nowe badanie sugeruje, że chlorheksydyna, substancja antyseptyczna znajdująca się w płynach do płukania jamy ustnej może zabijać bakterie wytwarzające NO i podnosić skurczowe ciśnienie krwi.

Naukowcy wykorzystali sekwencjonowanie i analizę genów rSNA 16S w celu zbadania, czy stosowanie antyseptycznego płynu do płukania jamy ustnej z chlorheksydyną 2 razy dziennie przez tydzień zmieniłoby florę bakteryjną w jamie ustnej i poziom ciśnienia krwi u 26 zdrowych osób. Zebrali próbki śliny uczestników i skrawki z języka, po czym zmierzyli ciśnienie krwi na początku, a także 7, 10 i 14 dni później.

Wyniki wskazały, że stosowanie chlorheksydyny 2 razy dziennie wiązało się ze znacznym wzrostem skurczowego ciśnienia krwi i że powrót do zdrowia skutkował wzrostem bakterii redukujących azotany na języku. Osoby ze stosunkowo wysokim poziomem bakteryjnej reduktazy azotynów miały niższe spoczynkowe skurczowe ciśnienie krwi.

„Wykazanie, że obecność bakterii wytwarzających NO w jamie ustnej może pomóc w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia krwi daje nam kolejny cel, aby pomóc ponad 100 mln Amerykanów żyjących z wysokim ciśnieniem krwi” – powiedział główny badacz, dr Nathan S. Bryan, adiunkt w Katedrze Genetyki Molekularnej i Ludzkiej w Baylor College of Medicine w Houston. „2 z 3 pacjentów, którym przepisano leki na nadciśnienie nie ma odpowiedniego leczenia nadciśnienia” – dodał. „Żaden z leków stosowanych w leczeniu nadciśnienia nie jest skierowany przeciwko bakteriom wytwarzającym NO” – tłumaczył.

Według dr. Bryana, ze względu na szeroko rozpowszechnioną naturę cząsteczki, bakterie jamy ustnej mogą mieć inny głęboki wpływ na zdrowie ludzi, poza regulacją ciśnienia krwi. „Wiemy, że nie można być zdrowym bez odpowiedniej ilości NO krążącego w całym ciele. Pierwszą rzeczą, jaką codziennie robi ponad 200 mln Amerykanów jest stosowanie antyseptycznego płynu do płukania jamy ustnej, który niszczy tzw. dobre bakterie, które pomagają tworzyć NO. Te nawyki, niegdyś uważane za dobre mogą wyrządzać więcej szkody niż pożytku” – powiedział.

Badanie pt.: „Częstość czyszczenia języka wpływa na skład jego mikrobiomu i krążenie azotanowe w jelitach” zostało opublikowane 1 marca 2019 r. na łamach Frontiers in Cellular and Infection Microbiology.

Comments are closed here.

Latest Issues
E-paper

DT Poland No. 2, 2019

Open PDF Open E-paper All E-papers

© 2020 - All rights reserved - Dental Tribune International