Dental Tribune Poland

Płyn do płukania jamy ustnej może zmniejszać korzyści wynikające z aktywności fizycznej

By Dental Tribune Poland
September 24, 2019

Systemowe korzyści zdrowotne wynikające z regularnych ćwiczeń są niezliczone i dobrze udokumentowane. To samo można powiedzieć o stosowaniu płynów do płukania jamy ustnej. Wg najnowszych badań przeprowadzonych przez naukowców z University of Plymouth i Centre for Genomic Regulation w Barcelonie w Hiszpanii, to ostatnie może jednak negatywnie wpłynąć na obniżenie ciśnienia krwi – potwierdzoną zaletę ćwiczeń.

W badaniu wzięło udział 23 dorosłych z dobrym stanem zdrowia jamy ustnej. Biegali oni na bieżni przez 30 min, a następnie monitorowano ich ciśnienie przez 2 godz. Za każdym razem uczestnicy byli proszeni o płukanie ust płynem po 1, 30, 60 i 90 min po zakończeniu ćwiczenia. Płyn był płynem do płukania jamy ustnej o stężeniu chlorheksydyny 0,2% lub placebo – wodą o smaku miętowym, a uczestnicy nie zostali poinformowani, którym płynem płuczą usta.

Badanie wykazało, że uczestnicy, którzy płukali usta wodą, odnotowali średnie obniżenie skurczowego ciśnienia krwi – wynosiło ono -5,2 mm Hg po 1 godz. po wysiłku. Gdy uczestnicy używali preparatu do płukania jamy ustnej, średnie skurczowe ciśnienie krwi po 1 godz. wynosiło -2 mm Hg.

Poprzednie badania sugerowały, że głównym źródłem azotynów we krwi po wysiłku jest tlenek azotu powstający podczas ćwiczeń w komórkach śródbłonka. Jednak nowe badanie kwestionuje te informacje, ponieważ poziomy azotynów we krwi uczestników stosujących płyn do płukania jamy ustnej nie wzrosły po wysiłku. Zamiast tego, tylko u uczestników, którzy przyjęli wodę, poziom azotynów we krwi wzrósł, co wskazuje, że bakterie jamy ustnej są kluczowym źródłem tej cząsteczki – przynajmniej w bezpośrednim okresie regeneracji po wysiłku.

„Te odkrycia pokazują, że synteza azotynów przez bakterie jamy ustnej jest niezwykle ważna dla szybkiego rozpoczęcia reakcji naszego organizmu na ćwiczenia w pierwszym okresie regeneracji, promując niższe ciśnienie krwi i większe dotlenienie mięśni” – powiedział Craig Cutler, badacz z University of Plymouth i współautor opracowania.

„Bakterie jamy ustnej są swoistym kluczem do otwierania naczyń krwionośnych. Jeśli zostaną usunięte, azotynów nie będzie można wytworzyć, a naczynia pozostaną w nienaruszonym stanie. Istniejące badania pokazują, że poza ćwiczeniami, antybakteryjny płyn do płukania jamy ustnej może faktycznie podnieść ciśnienie krwi w warunkach spoczynku, więc badanie to kontynuowano i wykazano wpływ płukania jamy ustnej na efekty ćwiczeń fizycznych” – kontynuował Cutler.

„Kolejnym krokiem jest bardziej szczegółowe zbadanie wpływu wysiłku na aktywność bakterii i skład flory bakteryjnej jamy ustnej u osób o wysokim ryzyku sercowo-naczyniowym. Długoterminowe badania w tej dziedzinie mogą poprawić naszą wiedzę na temat skuteczniejszego leczenia nadciśnienia” – podsumował Cutler.

Badanie pt.: „Niedociśnienie po wysiłku i dotlenienie mięśni szkieletowych jest regulowane przez aktywność bakterii jamy ustnej zmniejszającą poziom azotanów”, zostało opublikowane on-line na łamach Free Radical Biology and Medicine.

Comments are closed here.

Latest Issues
E-paper

DT Poland No. 2, 2019

Open PDF Open E-paper All E-papers

© 2020 - All rights reserved - Dental Tribune International