DT News - Poland - Zbadano korelację między lękiem matki a stanem zdrowia jamy ustnej dzieci

Search Dental Tribune

Zbadano korelację między lękiem matki a stanem zdrowia jamy ustnej dzieci

Wg badań, lęk dentystyczny matek ma negatywny wpływ na zdrowie jamy ustnej ich dzieci (Fot.: Photo Spirit/Shutterstock).

wto. 16 lipca 2019

ratować

Wiele osób z lękiem stomatologicznym unika regularnych wizyt u dentysty, co z kolei może prowadzić do pogorszenia zdrowia ich jamy ustnej i dalszego zwiększania lęku. Niedawne badanie przeprowadzone przez naukowców z Wydziału Stomatologii Zdrowia Publicznego w ITS Dental College w Muradnagar w Indiach wykazało, że lęk dentystyczny matek ma bezpośredni wpływ na zdrowie jamy ustnej ich dzieci, ponieważ zwykle to matka ma największy wpływ na dziecko w pierwszych latach jego życia.

Naukowcy zbadali 200 par matka-dziecko w badaniu przekrojowym. Stan zdrowia jamy ustnej dzieci w wieku 2-5 lat określano wg wskaźnika DMF oraz MGI. W badaniu zastosowano 5-poziomową zmodyfikowaną skalę lęku dentystycznego (MDAS). Ok. 39% oceniono jako dość niespokojne, 34,8% było nieco niespokojne, 11,7% nie było niespokojne, 10,7% było bardzo niespokojnych, a 3,7% było fobicznych.

Wyniki badania wykazały wyraźny związek między lękiem dentystycznym matki a zdrowiem jamy ustnej dzieci, ponieważ wynik MGI był wysoki w przypadku wysokich wartości MDAS. Średni wynik MGI był najwyższy w fobii, a najniższy w kategorii niespokojnej. Podobny wynik zastosowano dla indeksu DMF. Częstość występowania próchnicy u dzieci z wysoce niespokojnymi matkami była zasadniczo wyższa niż u matek mniej niespokojnych i niespokojnych. Dzieci fobicznych matek miały największą liczbę zepsutych, brakujących lub wypełnionych zębów.

„Lęk dentystyczny wykazywał dynamiczny i wyraźny wpływ na zdrowie jamy ustnej poszczególnych osób. Strach stomatologiczny rodziców wpływa na wynik zdrowia jamy ustnej dziecka. Opiekunowie z wysokim poziomem lęku utrzymują strategiczny dystans do samego leczenia stomatologicznego” – podsumowali autorzy.

Badanie pt.: Association between maternal dental anxiety and its effect on the oral health status of their child: an institutional cross sectional study” („Związek między matczynym lękiem stomatologicznym a jego wpływem na stan zdrowia jamy ustnej dziecka: instytucjonalne badanie przekrojowe”) opublikowano w wydaniu Journal of Family Medicine and Primary Care w lutym br.

advertisement
advertisement