Dental Tribune Poland

Badanie rzuca nowe światło na zdrowie jamy ustnej dzieci z autyzmem

By Dental Tribune Poland
February 14, 2020

Ponieważ liczba zgłaszanych przypadków dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD) stale rośnie na całym świecie, wzrasta także potrzeba szczególnej uwagi, jakiej mogą one potrzebować, aby uniknąć problemów ze zdrowiem jamy ustnej. Badanie przeprowadzone w RPA rzuciło światło na ten problem i wskazało sposoby, które mogłyby pomóc zmniejszyć nierówności w zakresie zdrowia jamy ustnej w tej populacji.

Chociaż wskaźniki różnią się w zależności od kraju, Światowa Organizacja Zdrowia oszacowała, że ​​ok. 1 na 160 dzieci cierpi na ASD. Ponieważ jest to zaburzenie neurorozwojowe, dzieci z ASD zwykle nie mają wad rozwojowych twarzy i ust. Zamiast tego często zmagają się z problemami z jamą ustną w wyniku zachowań autoagresywnych, skłonności do spożywania słodkich i miękkich pokarmów, braku sprawności manualnej i niektórych leków przyjmowanych w związku z chorobą.

Jak donosi Dental Tribune International, dzieci z ASD często opuszczają wizyty u dentysty z powodu trudności w adaptacji. To unikanie może prowadzić do zwiększonego ryzyka próchnicy, infekcji jamy ustnej i dalszych problemów dentystycznych. Aby dowiedzieć się więcej na temat zdrowia jamy ustnej dzieci z ASD, naukowcy z School of Health Sciences Uniwersytetu KwaZulu-Natal przeprowadzili wewnątrzustne badania 149 dzieci z tą chorobą, uczęszczających do szkół specjalnej troski w jednej z południowych prowizji w RPA. Spośród tych dzieci 85,2% miało nieleczoną próchnicę w zębach stałych, co stanowi liczbę znacznie wyższą niż 56,5% odnotowaną dla wszystkich dzieci w krajowym badaniu zdrowia jamy ustnej w 2015 r. Autorzy badania zalecili opracowanie programów profilaktycznych i edukacyjnych w zakresie zdrowia jamy ustnej w celu zmniejszenia częstości występowania próchnicy i sprostania wyzwaniom specyficznym dla dzieci z ASD.

Badanie pt.: „Stan zdrowia jamy ustnej dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w KwaZulu-Natal w Afryce Płd.” zostało opublikowane on-line w BMC Oral Health.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest Issues
E-paper

DT Poland No. 2, 2019

Open PDF Open E-paper All E-papers

© 2020 - All rights reserved - Dental Tribune International