Dental Tribune Poland

Badanie łączy infekcje jamy ustnej u dzieci z miażdżycą tętnic szyjnych dorosłych

By Dental Tribune Poland
February 03, 2020

Znaczenie dobrego zdrowia jamy ustnej od najmłodszych lat jest przesłaniem, które wciąż musi być ponawiane, aby dotrzeć do wielu osób. Niedawno fińskie 27-letnie badanie ujawniło, że częste infekcje jamy ustnej w dzieciństwie, takie jak próchnica i choroby przyzębia są związane ze zwiększonym ryzykiem miażdżycy w wieku dorosłym, co zdaniem naukowców, podkreśla znaczenie roli, jaką odgrywa higiena jamy ustnej wśród najmłodszych.

Naukowcy z Wydziału Chorób Jamy Ustnej i Szczękowo-Twarzowej Uniwersytetu Helsińskiego we współpracy z grupą badawczą biorącą udział w krajowym badaniu ryzyka sercowo-naczyniowego u młodych Finów rozpoczęli badanie w 1980 r. W tym czasie przeprowadzono kliniczne badania jamy ustnej u 755 dzieci w wieku 6, 9 i 12 lat. W różnych okresach mierzono czynniki ryzyka sercowo-naczyniowego, a obserwacja miała miejsce 27 lat później, w 2007 r., gdy grubość błony środkowej tętnicy szyjnej mierzono podczas badania ultrasonograficznego uczestników, którzy mieli wtedy 33, 36 i 39 lat.

Zidentyfikowane w badaniu objawy zakażenia jamy ustnej i stanu zapalnego obejmowały próchnicę, wypełnienia, krwawienie podczas sondowania i głębokość kieszeni przyzębnych. Spośród wszystkich dzieci, u 68% występowało krwawienie, 87% miało próchnicę, a 82% wypełnienia. Nie odnotowano różnic między chłopcami i dziewczętami. Zgodnie z wynikami badań, powiększone kieszenie przyzębia zaobserwowano u 54% dzieci, częściej u chłopców niż u dziewcząt. Dodatkowo, tylko 5% badanych było całkowicie zdrowych, 61% dzieci miało 1-3 oznak infekcji jamy ustnej, a 34% – 4. 

Naukowcy odkryli również, że zarówno próchnica, jak i choroby przyzębia występujące w dzieciństwie były istotnie związane z grubością ścian wewnętrznych tętnic szyjnych w wieku dorosłym. Zauważyli, że pogrubienie ściany tętnicy szyjnej wskazuje na postęp miażdżycy i zwiększone ryzyko zawału mięśnia sercowego lub mózgu.

W podsumowaniu badania naukowcy stwierdzili, że infekcje jamy ustnej są niezależnym czynnikiem ryzyka subklinicznej miażdżycy tętnic i że ich związek z czynnikami ryzyka sercowo-naczyniowego utrzymywał się przez cały okres obserwacji.

Badanie pt.: „Związek dziecięcych zakażeń jamy ustnej czynnikami ryzyka sercowo-naczyniowego i subklinicznej miażdżycy w wieku dorosłym” zostało opublikowane on-line na łamach JAMA Network Open.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest Issues
E-paper

DT Poland No. 2, 2019

Open PDF Open E-paper All E-papers

© 2020 - All rights reserved - Dental Tribune International