„Badania stomatologiczne nie ograniczają się już tylko do jamy ustnej”

Search Dental Tribune

„Badania stomatologiczne nie ograniczają się już tylko do jamy ustnej”

E-Newsletter

The latest news in dentistry free of charge.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Nowa przewodnicząca IADR – dr Maria Fidela de Lima Navarro podczas międzynarodowego kongresu Towarzystwa w Miami. (DTI; fot. dzięki uprzejmości Jana Agostaro).
Javier Martinez de Pison, Dental Tribune Ameryka Łacińska

By Javier Martinez de Pison, Dental Tribune Ameryka Łacińska

pon. 25 października 2010

save

Wywiad z dr Marią Fidela de Lima Navarro – nową przewodniczącą Międzynarodowego Towarzystwa Badań Stomatologicznych (International Association of Dental Research – IADR)

Wybór dr Mariide Lima Navarro – dziekana Bauru Dental School University of São Paulo na przewodniczącą Międzynarodowego Towarzystwa Badań Stomatologicznych (International Association for Dental Research – IADR) uważa się za dowód uznania dla wysokiego poziomu badań stomatologicznych prowadzonych w Brazylii. Javier Martinez de Pison rozmawiał z dr de Lima Navarro m.in. na temat znaczenia jej wyboru na przewodniczącą największej organizacji badań naukowych w dziedzinie stomatologii na świecie.

Jest Pani pierwszym naukowcem z Ameryki Łacińskiej wybranym na przewodniczącego IADR. W jaki sposób osiągnęła Pani tę pozycję?
Zanim zostałam wybrana na to stanowisko pracowałam w różnych strukturach Towarzystwa. Byłam przewodniczącą Sekcji Brazylijskiej w latach 1994-1995, kandydatką na członka zarządu w latach 1995-1998, członkiem Komisji Uczestnictwa i Rekrutacji oraz dyrektorem Regionalnego Programu Rozwoju. Pełniąc te funkcje dobrze poznałam Towarzystwo oraz nawiązałam relacje ze współpracownikami z całego świata. Jestem przekonana, że te doświadczenia w połączeniu z faktem, iż do tego wyścigu nie stanął żaden amerykański kandydat oraz perspektywą Sesji Generalnej IADR w Rio de Janeiro w 2012 r. miały decydujące znaczenie dla tego wyboru. Jestem 87. przewodniczącym i pierwszym pochodzącym z krajów rozwijających się. Jestem bardzo szczęśliwa z powodu tego wyróżnienia, ale mam też świadomość ogromnej odpowiedzialności, jaka wiąże się z przewodniczeniem międzynarodowemu towarzystwu i reprezentowaniem wszystkich jego członków.

Jakie są Pani priorytety działań jako przewodniczącej IADR?
Moim celem jest zmniejszenie nierówności i poprawa jakości badań stomatologicznych na całym świecie. Jednym ze sposobów osiągnięcia tego celu jest współpraca różnych grup naukowców. Wprowadzenie znaczących zmian wymaga jednak zaangażowania decydentów politycznych. Chcę także odwiedzać różne rejony należące do IADR, brać udział w miejscowych spotkaniach, współpracować z członkami Towarzystwa i pomagać im w jak największym zakresie.

Na tegoroczny kongres IADR w Barcelonie zgłoszono rekordową liczbę abstraktów. Dlaczego?
Przede wszystkim, powinniśmy podziękować odchodzącemu przewodniczącemu – prof. Davidowi Williamsowi, który wezwał wszystkich członków IADR, aby stawili czoła światowemu kryzysowi finansowemu i wzięli czynny udział w spotkaniach IADR. Kolejnym powodem jest doskonały program, przygotowany przez członków Grupy Naukowej IADR oraz komitet organizacyjny, który z pewnością motywował członków do wysyłania abstraktów. 88. Sesję Generalną IADR i 5. Sesję Generalną Rejonu Paneuropejskiego IADR poprzedzi całodniowe sympozjum na temat nierówności zdrowia jamy ustnej na świecie. Następnie przedstawione zostaną: 32 sympozja na tematy szczegółowe, 5 warsztatów, 29 prezentacji „lunch and learn”, 20 prezentacji kluczowych, prezentacje ustne, a także sesja plakatowa, do której wybrano ponad 5.500 abstraktów oraz 3 wykłady znamienitych naukowców: Francisco Fernandes-Aviles, Thomasa Lehnera oraz laureata Nagrody Nobla – Haralda zur Hausena.

Które abstrakty są Pani zdaniem najbardziej interesujące?
Przyjęto ich ponad 5.500 abstraktów, a obejmują wszystkie dziedziny stomatologii – od nauk podstawowych po naukę stosowaną. Były one oceniane i wybierane przez członków Grupy Naukowej IADR, która prowadzi skrupulatną i ważną pracę na rzecz naszego Towarzystwa. Wybrane artykuły będą stanowiły odzwierciedlenie najnowszych wyników badań podstawowych z dziedziny biologii molekularnej, inżynierii tkankowej, materiałów bioaktywnych, materiałów odtwórczych o właściwościach umożliwiających ich stosowanie w jamie ustnej, perspektyw klinicznych, randomizowanych badań z grupą kontrolną, dotyczących różnych chorób, wykorzystania różnych technik leczenia odtwórczego oraz wpływu czynników socjologicznych na nierówności stanu zdrowia w populacji światowej. Z przyjemnością stwierdzam, że badania z dziedziny stomatologii nie ograniczają się już tylko do jamy ustnej, ale obejmują ogólny stan zdrowia pacjentów.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

advertisement
advertisement