Gabinet stomatologiczny tylko dla dentysty

Search Dental Tribune

Gabinet stomatologiczny tylko dla dentysty

E-Newsletter

The latest news in dentistry free of charge.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
źródło: freepik.com
Dental Tribune Poland

By Dental Tribune Poland

pią. 9 listopada 2018

save

Komercyjne interesy zewnętrznych inwestorów stanowią potencjalne ryzyko dla pacjentów – uważają przedstawiciele Europejskiej Regionalnej Organizacji Światowej Federacji Dentystycznej ERO-FDI.

ERO-FDI, której szefową jest lek. dent. Anna Lella, zwraca uwagę, że w coraz większej liczbie państw powstają i funkcjonują przychodnie stomatologiczne finansowane i zarządzane przez osoby, które nie są lekarzami dentystami albo przez spółki, w których lekarze dentyści nie są udziałowcami. Wg organizacji, rodzi to potencjalne ryzyko dla pacjentów.

 

„Zewnętrzni inwestorzy wpływają na decyzje dotyczące leczenia, zagrażają jakości opieki stomatologicznej, negatywnie wpływają na systemy opieki stomatologicznej – zarówno publiczne, jak i prywatne poprzez to, że podmioty udzielające świadczeń są zarządzane przez osoby trzecie, naruszają prawo pacjenta do swobodnego wyboru lekarza dentysty, sprzyjają tzw. nadmiernemu leczeniu, czyli udzielaniu świadczeń bez wskazań medycznych” – czytam w stanowisku.

 

ERO-FDI tłumaczy, że podstawowym celem działań zarówno ERO, jak i FDI, jest zwracanie uwagi na to, że konieczne jest zagwarantowanie wolnego charakteru praktyki stomatologicznej i uniknięcie negatywnego wpływu komercjalizacji na zawód lekarza dentysty. Opieka zdrowotna, mająca szczególny charakter, musi być traktowana w specjalny sposób i nie powinna podlegać ogólnym regułom wolnego rynku.

 

„Z tego względu ERO wzywa krajowe organizacje stomatologiczne oraz decydentów politycznych w państwach reprezentowanych w ERO, aby przeciwstawili się tworzeniu przez spółki nie należące do lekarzy dentystów podmiotów udzielających świadczeń stomatologicznych nastawionych wyłącznie na zysk i nie mających oparcia w podstawowych zasadach etyki lekarskiej” – napisano w stanowisku.

 

źródło: PTS

advertisement
advertisement