Dental Tribune Poland
Naukowcy z Australii pracują nad projektem, który pomógłby poprawić dostęp do rutynowej opieki stomatologicznej i zmniejszyć liczbę niewłaściwych lub niepotrzebnych skierowań. (Zdjęcie: Anna Kraynova)

System do badań przesiewowych zdrowia jamy ustnej dzieci przy użyciu inteligentnych urządzeń

By Iveta Ramonaite, Dental Tribune International
April 15, 2021

Naukowcy z Australii otrzymali niedawno fundusze rządowe na projekt, którego celem jest opracowanie systemu, który umożliwi rodzicom fotografowanie zębów ich dzieci. Zdjęcia zostałyby zrobione za pomocą inteligentnych urządzeń i przesłane do lekarzy dentystów w celu oceny. Nowatorski system poprawiłby dostęp do rutynowej opieki dentystycznej i zmniejszyłby liczbę niewłaściwych lub niepotrzebnych skierowań, pomagając w ten sposób zminimalizować czas podróży i oczekiwania.

Projekt jest prowadzony we współpracy z Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization oraz Telethon Kids Institute i jest prowadzony przez grupę naukowców z University of Western Australia w Perth. Jest to część ciągłych badań, w ramach których analizowano zastosowanie technologii na poziomie konsumenckim w celu ułatwienia dostępu do opieki dentystycznej.

Celem trwającego 12 miesięcy projektu jest opracowanie systemu do badań przesiewowych niemowląt i dzieci za pomocą zdjęć wykonanych za pomocą smartfonów przez osoby nieprzeszkolone. Zdjęcia byłyby dostępne dla zespołu dentystycznego i pomogłyby w ustaleniu, czy przypadki wymagają skierowania, czy też mogą być przełożone na później.

„Podstawą 25-letnich wysiłków zespołów jest zapewnienie dostępu do zdrowia zębów osobom na marginesie społeczeństwa” - powiedział dr Marc Tennant, współautor naukowy dr Marc Tennant, profesor Winthrop w School of Human Sciences na uniwersytecie. Międzynarodowy. „Ten dostęp dotyczy wielu aspektów, w tym kosztów oraz czynników społecznych i geograficznych”.

„Projekt doskonale wpisuje się w naszą długoterminową misję. Chodzi o wykorzystanie prostych obrazów ze smartfona do badania stanu uzębienia” - kontynuował.

Tennant wyjaśnił, że obecny projekt koncentruje się na zdrowiu jamy ustnej dzieci, ale szerszy program obejmuje dorosłych. Zauważył również, że nie ma na celu zastąpienia profesjonalnych badań stomatologicznych, ale raczej zapewnia badania przesiewowe i porady dotyczące zdrowia jamy ustnej.

Omawiając wyzwania, jakie stawia projekt, Tennant wyjaśnił, że główną przeszkodą była bezwładność ludzi wobec tego pomysłu, ponieważ wielu profesjonalistów nie czuje się komfortowo w związku ze zmianami i innowacjami. „Widzieliśmy wiele, wiele wspaniałych innowacji, które wymagały dziesięcioleci dzięki tej bezwładności i to była jedna z nich” - skomentował Tennant. „Widzimy, że służby rządowe dużo skuteczniej przyglądają się możliwościom, do których prowadzą te innowacje. Wiele australijskich rządów przeszło na modele telezdrowia podczas pandemii, a niektóre z nich biorą teraz pomysły z naszego projektu i wdrażają je”.

Projekt zapewnił niedawno 50 000 dolarów australijskich (32 000 euro) w postaci funduszy państwowych. Według Tennanta cieszył się coraz większym zainteresowaniem podczas pandemii SARS-CoV-2.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2021 - All rights reserved - Dental Tribune International