Search Dental Tribune

Badanie EFP ujawnia wpływ COVID-19 na praktykę periodontologiczną

Według badania przeprowadzonego przez Europejską Federację Periodontologiczną, ponad dziewięciu na dziesięciu periodontologów dostosowało swoje protokoły kliniczne od początku pandemii COVID-19. (Zdjęcie: dimaychuvakov / Shutterstock)
By Brendan Day, Dental Tribune International

By By Brendan Day, Dental Tribune International

nie. 4 kwietnia 2021

save

Po ponad roku pandemii COVID-19 jej wpływ na różne elementy zawodu dentysty staje się coraz wyraźniejszy. Aby dowiedzieć się, jak wpłynęło to na pracę periodontologów i higienistek stomatologicznych, Europejska Federacja Periodontologii (EFP) rozpoczęła w maju 2020 r. ankietę, w której zaprosiła specjalistów do podzielenia się swoimi doświadczeniami. Oto wstępne wyniki badania, a bardziej szczegółowa analiza zostanie opublikowana w nadchodzących miesiącach.

Ankieta została udostępniona za pośrednictwem strony internetowej EFP, w której wzięło udział łącznie 798 periodontologów i 337 higienistek stomatologicznych. Pytania obejmowały szereg tematów, w tym zmiany protokołów klinicznych, ustalanie priorytetów leczenia, podejmowane środki ostrożności oraz opinie respondentów na temat potencjalnych długoterminowych konsekwencji ekonomicznych pandemii.

Według stowarzyszenia 91% periodontologów przyznało, że dostosowało swoje protokoły kliniczne od początku pandemii, a 46% stwierdziło, że w tym czasie przestali stosować implanty. Spośród tych respondentów 82% stwierdziło, że nadal oferuje wspomagającą terapię przyzębia (SPT), a spośród tych, którzy tego nie robili, ponad połowa oferowała wsparcie telefoniczne chorym pacjentom. Patrząc w przyszłość, 36% periodontologów zgodziło się, że podejście do leczenia periodontologicznego będzie wymagało ponownego przemyślenia, aby zmniejszyć ryzyko zakażenia pacjentów i pracowników służby zdrowia. Ponad połowa stwierdziła, że ​​przewiduje, że relacje z pacjentami zmienią się w przyszłości, a 48% z nich uważa, że ​​pacjenci będą potrzebować pewności co do bezpieczeństwa zabiegów periodontologicznych.

Prof. Filippo Graziani, przewodniczący Europejskiego Komitetu Projektów EFP. (Zdjęcie: EFP)

Wśród ankietowanych higienistek stomatologicznych 94% stwierdziło, że ich protokoły kliniczne zmieniły się z powodu COVID-19, a czterech na pięciu zgłosiło, że mierzyło temperaturę ciała pacjentów przed leczeniem. Tymczasem 86% stwierdziło, że przeprowadzało wywiady lub badało pacjentów pod kątem potencjalnego zakażenia SARS-CoV-2. Ogółem 3% respondentów zgłosiło zakażenie SARS-CoV-2.

„Nasza ankieta jasno pokazuje, jak szybko społeczność przyzębia przystosowała się do pandemii, a jednocześnie nadal jest w stanie zapewnić właściwe leczenie z maksymalnym bezpieczeństwem dla swoich zespołów, ich pacjentów i dla nich samych” - powiedział DTI prof. Filippo Graziani, przewodniczący Europejskiego Komitetu Projektu EFP.

Dalsza dogłębna analiza wyników ankiety ma się ukazać w następnym numerze magazynu EFP Perio Insight, jak zauważyło stowarzyszenie.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *