DT News - Poland - Dane CBCT mogą pomóc w stworzeniu zindywidualizowanych modeli 3D stosowanych do regeneracji tkanki przyzębia

Search Dental Tribune

Dane CBCT mogą pomóc w stworzeniu zindywidualizowanych modeli 3D stosowanych do regeneracji tkanki przyzębia

Wykorzystanie danych CBCT do tworzenia modeli 3D tkanki twardej wokół ubytków przyzębia jest obiecujące w zakresie zindywidualizowanego leczenia. (fot.: archiwum DT Polska)

pią. 25 sierpnia 2023

ratować

Wykorzystując postęp w technologii druku 3D, badacze z Uniwersytetu Technicznego w Atenach przy współpracy z Katedrą Diagnostyki Jamy Ustnej i Radiologii przy Szkole Stomatologii na Uniwersytecie Kapodistrian w Atenach nakreślili metodologię projektowania zindywidualizowanych modeli 3D do regeneracji tkanek przyzębia z wykorzystaniem danych pozyskanych ze skanów CBCT.

Wczesne wyniki sugerują, że wykorzystanie danych CBCT do tworzenia modeli 3D tkanki twardej wokół ubytków przyzębia jest obiecujące w zakresie zindywidualizowanego leczenia chorób przyzębia. Ostatecznym celem jest wytworzenie biodegradowalnych, drukowanych przy pomocy technologii 3D modeli, które mogłyby także pełnić rolę nośników leków o przedłużonym uwalnianiu, przeciwdziałających rozwojowi chorób zapalnych przyzębia.

Nieleczone zapalenie przyzębia prowadzi do powstawania ubytków kostnych, które w rezultacie powodują utratę zębów. Tradycyjne metody chirurgicznego leczenia zapalenia przyzębia, takie jak np. autoprzeszczep wykorzystują tkankę kostną dawcy do stymulacji wzrostu nowej kości. Jednak zapewnienie idealnego dopasowania przeszczepu w celu zapobiegania proliferacji tkanek miękkich pozostaje wyzwaniem. Wykorzystanie technologii druku 3D do stworzenia modelu opartego na danych pozyskanych z obrazowania CBCT oferuje obiecujące rozwiązanie. To innowacyjne podejście ma na celu zaprojektowanie modeli dostosowanych do indywidualnych potrzeb pacjenta, przygotowując grunt pod spersonalizowane leczenie zapalenia przyzębia, może mieć także szersze zastosowanie kliniczne.

Proces ten obejmuje dwie kluczowe metody projektowania modeli: jedną dla dostosowanych do indywidualnych potrzeb przeszczepów blokowych ubytków przyzębia i drugą dla dostosowanych przeszczepów blokowych zachowujących zębodół poekstrakcyjny. Znaczenie tych metod polega na personalizacji leczenia z wykorzystaniem danych CBCT do modelowania zębów i kości wyrostka zębodołowego w obszarach z ubytkami przyzębia.

Modele wykorzystane w badaniach były wytworzone w technologii druku 3D FDM (fused deposition modelling). Technologia ta pozwala na drukowanie resorbowalnych (biodegradowalnych) modeli, które mogą również potencjalnie działać jako nośniki leków o przedłużonym uwalnianiu.

Nowatorski aspekt badania polega na tym, że szczególną uwagę zwrócono na dokładność projektowania modeli i możliwość dostosowania do skomplikowanych defektów kostnych (dzięki wykorzystaniu danych ze skanów CBCT). Badania te torują drogę do przyszłych odkryć i zastosowań klinicznych, w tym do ulepszonych algorytmów segmentacji obrazu, porównań technik druku 3D, wykorzystania materiałów bioresorbowalnych do dostarczania leków oraz testów klinicznych przeszczepów drukowanych w technologii 3D u pacjentów. Istotnym ograniczeniem jest brak możliwości porównania w badaniu dokładności modeli CBCT z warunkami u rzeczywistych pacjentów, co podkreśla potrzebę przyszłej współpracy z badaczami klinicznymi. Oczekuje się, że w miarę ciągłego postępu biotechnologicznego zostaną rozwiązane również wyzwania etyczne i regulacyjne.

Badanie pt.: „Oparte na CBCT projektowanie dostosowanych do potrzeb pacjenta trójwymiarowych przeszczepów kostnych do regeneracji przyzębia” („CBCT-based design of patient-specific 3D bone grafts for periodontal regeneration”) zostało opublikowane on-line w lipcu br. na łamach Journal of Clinical Medicine.

To post a reply please login or register
advertisement
advertisement