Dental Tribune Poland

Produkty do wybielania zębów mogą uszkodzić tkankę zębiny

By Dental Tribune Poland
August 20, 2020

W trzech badaniach naukowcy odkryli, że nadtlenek wodoru, nawet w stężeniu stosowanym w wybielających paskach, może uszkadzać bogatą w białko tkankę zębiny, a w szczególności białka kolagenu i niekolagenu. Zespół badawczy planuje dalsze badania w celu scharakteryzowania fragmentów białka uwalnianych podczas ekspozycji kolagenu na nadtlenek wodoru i ustalenie, czy nadtlenek wodoru ma taki sam wpływ na inne białka w zębach.

Podczas gdy większość badań pasków wybielających koncentrowała się na szkliwie zębów, które zawiera bardzo mało białka, obecne badania koncentrują się na zębinie, która zawiera wysoki poziom białka, w większości kolagenu. Wcześniejsze prace wykazały, że nadtlenek wodoru może przenikać do szkliwa i zębiny oraz że kolagen w warstwie zębiny zmniejsza się, gdy zęby są wystawione na działanie pasków wybielających.

„Staraliśmy się dokładniej scharakteryzować działanie nadtlenku wodoru na kolagen” - powiedział dr Kelly A. Keenan, profesor chemii i biochemii / biologii molekularnej w Stockton University School of Natural Sciences and Mathematics. „Do badań wykorzystaliśmy całe zęby i skupiliśmy się na wpływie nadtlenku wodoru na białka”.

W niniejszym badaniu naukowcy wykazali, że główne białko w zębinie jest przekształcane na mniejsze fragmenty po potraktowaniu nadtlenkiem wodoru. W dodatkowych eksperymentach czysty kolagen poddali działaniu nadtlenku wodoru. Następnie przeanalizowali białko, stosując laboratoryjną elektroforezę żelową, która umożliwia wizualizację białka.

„Nasze wyniki wykazały, że stężenie nadtlenku wodoru lub podobne do tych, które znajdują się w paskach wybielających, wystarczy, aby zniknęło pierwotne białko kolagenowe, co prawdopodobnie wynika z powstawania wielu mniejszych fragmentów”, dodał Keenan.

Naukowcy stwierdzili, że ich eksperymenty nie dotyczyły możliwości regeneracji kolagenu i innych białek w zębach. Dlatego nie jest jasne, czy uszkodzenie zęba jest trwałe.

Streszczenia badań zostały zaprezentowane na dorocznym spotkaniu American Society for Biochemistry and Molecular Biology.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2021 - All rights reserved - Dental Tribune International