Dental Tribune Poland

Dolnośląskie targi Stomatologiczne DENTAMED 2009

By Dental Tribune Polska
October 29, 2009

Po raz 8. firma Targi w Krakowie Sp. z o.o. zorganizowała Dolnośląskie Targi Stomatologiczne DENTAMED.

Targi odbyły się w dn. 13-14.11.2009 r. we Wrocławiu. Patronat honorowy nad imprezą sprawował prof. dr hab. Marek Ziętek - Prezydent Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego.

W targach wzięło udział 135 wystawców i 73 firmy reprezentowane dodatkowo – nie tylko z Polski, także z Belgii, Finlandii, Holandii, Niemiec, Słowacji, Szwajcarii, USA i Włoch oraz pond 3.000 zwiedzających.

Podczas tegorocznych targów DENTAMED, we współpracy z Oddziałem Dolnośląskim Polskiego Towarzystwem Stomatologicznego, została zorganizowana także VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. „Stomatologia konwencjonalna i eksperymentalna”. Wzięło w niej udział 240 osób. Ponadto, na terenie targów przez cały czas ich trwania odbyły się liczne prezentacje, wykłady i szkolenia firm uczestniczących w wystawie.

Kolejne targi DENTAMED odbędą się we Wrocławiu 26-27.11.2010 r.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2021 - All rights reserved - Dental Tribune International