Dental Tribune Poland
Nowe badanie wykazało, że dzieci z pierwotnymi zaburzeniami odporności są prawie dziesięciokrotnie bardziej podatne na rozwój chorób przyzębia w porównaniu z dziećmi zdrowymi.(Zdjęcie: dekazigzag / Shutterstock)

Dzieci z niedoborami odporności są bardziej narażone na choroby przyzębia

By Iveta Ramonaite, Dental Tribune International
May 23, 2021

Pierwotny niedobór odporności (PID) charakteryzuje się brakiem lub słabo funkcjonującą częścią układu odpornościowego organizmu. Występujące od urodzenia lub nabyte w późniejszym życiu zaburzenie hamuje zdolność organizmu do zwalczania wszelkiego rodzaju infekcji. Nowe badania wykazały również, że ponieważ dzieci z PID nie mają naturalnej ochrony przed mikrobiotą jamy ustnej, która powoduje choroby przyzębia, są one bardziej podatne na rozwój zapalenia dziąseł niż dzieci zdrowe układowo.

Według raportu opublikowanego w Journal of Translational Immunology, 4758 pacjentów zostało wpisanych do brytyjskiego rejestru Primary Immune Deficiency do sierpnia 2017 roku. Jak wyszczególniono w artykule opublikowanym w Frontiers in Immunology w zeszłym roku, ogólnoświatowa zapadalność na PID to jeden na 10 000, a zaburzenie to występuje częściej u dzieci. Chociaż wskaźnik zapadalności jest stosunkowo niski, naukowcy zidentyfikowali do tej pory ponad 300 chorób związanych z PID, dlatego powikłania te są bardzo zróżnicowane w zależności od rodzaju choroby, na którą cierpi pacjent.

Ponieważ dzieci z PID są bardziej podatne na częste, ciężkie infekcje, które zagrażają ich ogólnemu zdrowiu, należy przeprowadzić więcej badań w celu lepszego zrozumienia diagnozy, objawów i leczenia tej choroby.

Pierwotny niedobór odporności i zdrowie jamy ustnej

W niedawnych badaniach naukowcy ocenili związek między pierwotnymi niedoborami odporności związanymi z neutrofilami a obecnością chorób przyzębia i innych chorób jamy ustnej, a także reakcją dzieci z pierwotnym niedoborem odporności na leczenie przyzębia.

„Motywacja wynikała z obserwacji bardzo małych dzieci z zaawansowaną chorobą przyzębia i słabą odpowiedzią na leczenie. Niektórzy z nich otrzymali protezy zębowe od najmłodszych lat, stąd potrzeba lepszego zrozumienia mechanizmów choroby” - powiedział naczelny autor dr Luigi Nibali, profesor periodontologii w King’s College London, w rozmowie z Dental Tribune International (DTI).

Badanie zostało przeprowadzone w Great Ormond Street Hospital i Royal London Hospital przez naukowców z King’s College London i Queen Mary University of London i obejmowało 24 dzieci w wieku 4–16 lat z PID i 24 dzieci w tym samym wieku bez PID. Wszystkie dzieci poddano stomatologicznemu badaniu klinicznemu, które obejmowało pomiar głębokości kieszonek przyzębnych, kliniczną utratę przyczepu i krwawienie podczas sondowania.

Naukowcy odkryli, że pewien poziom próchnicy w jamie ustnej, który zwykle nie stanowi zagrożenia dla zdrowia ogólnoustrojowego, prowadzi do zapalenia dziąseł u dzieci z PIDS.

„Wiadomo, że częstość występowania chorób jamy ustnej i przyzębia wzrasta u dzieci dotkniętych PNO, ponieważ wydają się one szczególnie podatne ze względu na kluczową obronną rolę neutrofili przeciwko bakteriom chorobotwórczym przyzębia” - powiedział współautor dr Hiten Halai, wykładowca kliniczny w periodontologii w King's College London, w komunikacie prasowym.

„Co więcej, ich reakcja na leczenie przyzębia jest bardzo zmienna, a obecność paradontozy często prowadzi do wczesnej utraty zębów. Jednak większość dotychczas opublikowanych artykułów na ten temat zawierało opisy przypadków, przy braku dobrych dowodów” - dodał. Badanie wykazało również, że dzieci z PIDS miały zwiększone ryzyko wystąpienia owrzodzeń jamy ustnej. Poproszony o omówienie tego odkrycia, Nibali powiedział DTI, że niewiele wiadomo na temat tego, dlaczego u dzieci z PNO często pojawiają się owrzodzenia jamy ustnej, ale może to być związane z ich odpowiedzią immunologiczną i wyjaśnił, że było to przypadkowe odkrycie.

Zauważył również, że chociaż odkrycia nie są nowe, badanie dostarcza mocnych dowodów na ten temat. Dlatego uważa, że ​​kluczowe znaczenie ma, aby przyszłe badania pogłębiały zrozumienie związku między pierwotnymi niedoborami odporności a chorobami przyzębia i zmianami błony śluzowej jamy ustnej. Uważa, że ​​to z kolei może poprawić profilaktykę i leczenie choroby oraz poprawić jakość życia dzieci z PNO. Wreszcie Nibali uważa, że ​​dalsze badania mogą również pomóc w znalezieniu sposobów na złagodzenie ogólnoustrojowego obciążenia zapalnego wynikającego z zapalenia tkanek dziąseł u dzieci z PID.

„Badanie pokazuje, że dzieci z pierwotnymi niedoborami odporności mają cięższą reakcję na próchnicę zębów, co może potencjalnie prowadzić do zaawansowanej choroby przyzębia. Jeśli jednak pierwotny niedobór odporności jest kontrolowany i odpowiednio wcześnie uzyskuje się dobrą higienę jamy ustnej i leczenie interwencyjne, wysoka podatność niekoniecznie musi prowadzić do utraty zębów” - podsumował Nibali.

Zespół naukowców planuje kontynuować prace nad zrozumieniem genetyczno-drobnoustrojowych podstaw problemów związanych ze zdrowiem przyzębia dzieci z PNO.

Badanie zatytułowane „Stan przyzębia u dzieci z pierwotnymi niedoborami odporności” zostało opublikowane w Internecie 3 kwietnia 2021 r.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2021 - All rights reserved - Dental Tribune International