Dental Tribune Poland

FDA proponuje nowy standard zawartości fluoru w wodzie butelkowanej

By Dental Tribune Poland
August 22, 2019

Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) zaproponowała obniżenie dopuszczalnego poziomu fluoru w wodzie butelkowanej. Różne badania wykazały, że chociaż fluor może pomóc w zmniejszeniu ubytków i próchnicy, nadmierne narażenie na ten pierwiastek może prowadzić do fluorozy zębów. Proponowana reguła FDA ma na celu obniżenie obecnie dopuszczalnych poziomów fluorków w butelkowanej wodzie do 0,7 mg/l.

W 2015 r., kiedy wydano zalecenie dot. systemów dostarczania wody pitnej, FDA poleciła producentom wody butelkowanej rozważyć je także w odniesieniu do ich produktów. Dzięki temu wielu producentów wody butelkowanej podjęło już kroki w celu zmniejszenia w niej poziomu fluoru.

„Większość fluoru dodawanego do wody butelkowanej jest już na poziomie proponowanego limitu lub poniżej. Obecne działania, jeśli zostaną sfinalizowane są krokiem w kierunku zapewnienia, że ​​woda butelkowana osiąga właściwą równowagę fluorową poprzez określenie wymagań dla producentów, którzy dodają fluor do wody butelkowanej. Obniżając dopuszczalny poziom fluoru w wodzie butelkowanej, możemy pomóc konsumentom cieszyć się ważnymi korzyściami zdrowotnymi fluoru, jednocześnie zapobiegając nadmiernej ekspozycji na ten pierwiastek” – powiedziała dr Susan Mayne, dyrektor Centrum Bezpieczeństwa Żywności i Stosowanych Odżywianie FDA.

Pełna treść dokumentu pt.: „Proponowana reguła zmiany dopuszczalnego poziomu fluoru w wodzie butelkowanej, do której dodano fluorek” dostępna jest na: https://www.federalregister.gov/documents/2019/04/03/2019-06201/beverages-bottled-water

Comments are closed here.

Latest Issues
E-paper

DT Poland No. 2, 2019

Open PDF Open E-paper All E-papers

© 2020 - All rights reserved - Dental Tribune International