DT News - Poland - Nowa inicjatywa – nowe możliwości!

Search Dental Tribune

Nowa inicjatywa – nowe możliwości!

Tomasz Cegielski, Tomasz Śmigiel

Tomasz Cegielski, Tomasz Śmigiel

pon. 15 grudnia 2014

ratować

„Implant Masters Poland” to stowarzyszenie zrzeszające absolwentów studiów podyplomowych, którzy uzyskali tytuł Master of Science in Oral Implantology na Uniwersytetcie J. W. Goethego we Frankfurcie. Każdy z nas obronił pracę dyplomową z zakresu implantologii lub implantoprotetyki. Wiele z tych prac ma charakter badawczy i zostanie przekazanych do publikacji w międzynarodowym piśmiennictwie.

Wymagało to od nas wielu wyrzeczeń, ale taki wysiłek się opłaca. Gdyby nie te studia bylibyśmy w zupełnie innym miejscu swej drogi zawodowej, a dzięki kontaktom z innymi „Masterami” możemy poszerzać swoje horyzonty, uczyć się wciąż nowych rzeczy, korzystać z doświadczeń kolegów.
Celem naszego Stowarzyszenia jest propagowanie jak najwyższych standardów leczenia implantoprotetycznego opartych na wiedzy i doświadczeniu implantologów praktyków. Chcemy nieustannie podnosić nasze kwalifikacje, organizujemy szkolenia, warsztaty hands-on, zapraszamy uznanych wykładowców. Stworzyliśmy platformę wymiany doświadczeń, dzięki naszym kontaktom mamy możliwość konsultacji najbardziej skomplikowanych przypadków leczenia nie tylko w Polsce. Wdrożyliśmy również unikalny plan opieki dla pacjentów implantologicznych „Professional Dental Assistance Program”.

Jesteśmy niezależnym stowarzyszeniem, stosujemy implanty oraz materiały i narzędzia różnych firm. Rekomendowane przez nas techniki i procedury leczenia to cenna wskazówka dla początkujących i praktykujących implantologów. Zmierzamy do tego, aby stworzyć środowisko specjalistów, którzy jako grupa mogą lepiej pomóc zarówno pacjentom, jak i innym lekarzom.

Popularność implantologii stale wzrasta wśród lekarzy i pacjentów. Pod względem statystycznym, liczba wykonywanych procedur implantologicznych rośnie o kilkadziesiąt procent z roku na rok. Daje to nowe perspektywy, ale też możliwość komplikacje. Widząc w codziennej praktyce, na ile detali należy zwracać uwagę, aby odnieść sukces kliniczny, mając za sobą wieloletnie doświadczenie i bardzo wymagające 3-letnie studia z zakresu implantologii na Uniwersytecie Goethego, postanowiliśmy jako grupa specjalistów dalej się uczyć, wspierać i uczyć innych. Tak zrodziła się idea stowarzyszenia Implant Masters Poland. Dzięki temu mamy możliwość wymiany doświadczeń i dalszego rozwoju w zaufanym gronie ekspertów. Na spotkaniach odbywających się co najmniej 2 razy w roku przedstawiamy własne przypadki sukcesów, ale też porażek i komplikacji, które zawsze mogą się zdarzyć. Konstruktywna dyskusja i wymiana doświadczeń pozwala unikać problemów lub wiedzieć, jak je rozwiązywać. Mamy świadomość, że problemów będzie coraz więcej i chcemy być gotowi, aby pomagać pacjentom z powikłaniami.

Chcemy wspierać młodych adeptów sztuki implantologicznej, lekarzy rozpoczynających zabiegi implantologiczne, a także praktykujących implantologów w podnoszeniu kwalifikacji. Dlatego organizujemy szkolenia z zaproszonymi przez nas wykładowcami, jak np. ostatnie październikowe spotkanie w Warszawie z wykładem dr. Olafa Dauma pt.: „Soft tissue management and bone augmentation to avoid future bone resorption”. Na nasz kolejny zjazd w maju 2015 r. zaproszenie przyjął Fernando Vizcaya, który jest adiunktem w Department of Prosthodontics at the University of North Carolina in Chapel Hill, NC. i dyrektorem zarządzającym w Mediterranean Prosthodontic Institute z Castellon de la Plana w Hiszpanii, w ramach którego przy współpracy z UNC opracował cieszący się światową renomą Implant Prosthodontic Program.

Jedną z absolwentek kursu jest współzałożycielka Implant Masters Poland dr Magdalena Żywicka, która tak ocenia sam kurs i jego autora: „Fernando Vizcaya jest uosobieniem mistrza w każdym calu, a jego kurs to najlepszy kurs implantoprotetyczny, na jakim byłam w całym moim zawodowym życiu. Od czasu jego zakończenia wiele zmieniłam w swoim podejściu do planowania leczenia interdyscyplinarnego, kładąc szczególny nacisk na estetykę rekonstrukcji implantoprotetycznych w kontekście uwarunkowań biologicznych pacjenta”.

Zapraszamy wszystkich do współpracy, wymiany doświadczeń oraz do udziału w Kongresie IMP w maju 2015 r.!
 

M. Sc. Tomasz Cegielski – Prezes Implant Masters Poland
M. Sc. Tomasz Śmigiel Wiceprezes Implant Masters Poland

 

To post a reply please login or register
advertisement
advertisement