Dental Tribune Poland

Nowe możliwości w leczeniu nowotworów

By Dental Tribune
September 12, 2011

Nowotwory jamy ustnej stanowią poważny odsetek wszystkich zachorowań na raka. Nowa terapia genowa może dać nadzieję na zwiększenie powodzenia leczenia i złagodzić skutki uboczne radioterapii wielu chorym.

Według miesięcznika New Scientist niedawno odkryta terapia genowa może zwiększyć skuteczność radioterapii w chorobach nowotworowych i złagodzić jej szkodliwe skutki uboczne.

Naukowcy z University of Pennsylvania w Filadelfii przeprowadzili badania, podczas których pobrali materiał komórkowy od 99 zdrowych osób, a następnie poddali go działaniu promieniowania. Zastosowane dawki były zbliżone to tych, które są podawane podczas radioterapii, a ich działanie wywoływało podobne skutki na poziomie komórkowym.

Wyniki badań wykazały, że poziom kaspazy – enzymu, pod wpływem którego komórka dokonuje autodestrukcji – wzrastał od 120% do 720%, co udowodniło, że różne osoby rozmaicie reagują na leczenie.

Badacze przyjrzeli się również ekspresji genów przed i po ekspozycji na promieniowanie, identyfikując 335 genów, w przypadku których zmiany ekspresji korelowały z aktywnością kaspazy. Tłumienie działania 5 genów, których ekspresja zmniejszała aktywność kaspazy, znacznie zwiększało wrażliwość komórek na promieniowanie jonizujące.

Dzięki tej wiedzy naukowcy będą mogli opracować metodę, która pozwoli wzmocnić wrażliwość komórek nowotworowych na promieniowanie, co z kolei umożliwiłoby stosowanie niższych dawek promieniowania i ograniczenie skutków ubocznych radioterapii.
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2021 - All rights reserved - Dental Tribune International