Nowe możliwości w leczeniu nowotworów

Search Dental Tribune

Nowe możliwości w leczeniu nowotworów

E-Newsletter

The latest news in dentistry free of charge.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Dental Tribune International

By Dental Tribune International

pon. 12 września 2011

save

Nowotwory jamy ustnej stanowią poważny odsetek wszystkich zachorowań na raka. Nowa terapia genowa może dać nadzieję na zwiększenie powodzenia leczenia i złagodzić skutki uboczne radioterapii wielu chorym.

Według miesięcznika New Scientist niedawno odkryta terapia genowa może zwiększyć skuteczność radioterapii w chorobach nowotworowych i złagodzić jej szkodliwe skutki uboczne.

Naukowcy z University of Pennsylvania w Filadelfii przeprowadzili badania, podczas których pobrali materiał komórkowy od 99 zdrowych osób, a następnie poddali go działaniu promieniowania. Zastosowane dawki były zbliżone to tych, które są podawane podczas radioterapii, a ich działanie wywoływało podobne skutki na poziomie komórkowym.

Wyniki badań wykazały, że poziom kaspazy – enzymu, pod wpływem którego komórka dokonuje autodestrukcji – wzrastał od 120% do 720%, co udowodniło, że różne osoby rozmaicie reagują na leczenie.

Badacze przyjrzeli się również ekspresji genów przed i po ekspozycji na promieniowanie, identyfikując 335 genów, w przypadku których zmiany ekspresji korelowały z aktywnością kaspazy. Tłumienie działania 5 genów, których ekspresja zmniejszała aktywność kaspazy, znacznie zwiększało wrażliwość komórek na promieniowanie jonizujące.

Dzięki tej wiedzy naukowcy będą mogli opracować metodę, która pozwoli wzmocnić wrażliwość komórek nowotworowych na promieniowanie, co z kolei umożliwiłoby stosowanie niższych dawek promieniowania i ograniczenie skutków ubocznych radioterapii.
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

advertisement