DT News - Poland - Nowe możliwości dentystycznych ubezpieczeń zdrowotnych

Search Dental Tribune

Nowe możliwości dentystycznych ubezpieczeń zdrowotnych

Magdalena Sroka-Kalisz i Witold Bojar, Polska

Magdalena Sroka-Kalisz i Witold Bojar, Polska

pon. 19 marca 2012

ratować

Opieka stomatologiczna w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego jest obarczona znacznymi limitami wynikającymi z finansowania przez publicznego płatnika (NFZ). Należy tu zauważyć także czas realizacji świadczeń dentystycznych w ramach Funduszu.

Pacjent, korzystający z wizyt refundowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia niejednokrotnie zmuszony jest do czekania na wizytę w długich kolejkach, a gdy już znajdzie się w gabinecie, to często okazuje się, że aby podnieść jakość usługi świadczonej w ramach NFZ, powinien dopłacić do leczenia. Taki stan rzeczy wynika z prostej przyczyny: na jednego ubezpieczonego, na koszty świadczeń stomatologicznych w ramach NFZ, przypada kwota ok. 25 zł na rok, co w skali jednego miesiąca daje ok. 2 zł na pacjenta.

Badania prowadzone przez Warszawski Uniwersytet Medyczny wykazują, że 99% Polaków ma próchnicę, a 1,5% osób w wieku 35-44 lat nie ma już ani jednego naturalnego zęba. Obrazuje to sytuację, która nie pozwala na zagwarantowanie pacjentom publicznych świadczeń dostosowanych do ich potrzeb, ograniczając jednocześnie powszechną dostępność do nich. Świadczenia stomatologiczne w Polsce są jednymi tych, z których Polacy najczęściej korzystają prywatnie. Z przeprowadzonych ankiet wynika również, że co piąty Polak skłonny jest do wykupienia dodatkowej polisy ubezpieczeniowej, w ramach której będzie miał szerszy dostęp do usług stomatologicznych.

Na rynku ubezpieczeniowym dostrzec możemy obecnie już kilka firm oferujących pakiety ubezpieczeń zdrowotnych, w ramach których mieszczą się także świadczenia stomatologiczne. W pakiecie podstawowego ubezpieczenia stomatologicznego oferowanego przez towarzystwa ubezpieczeniowe zazwyczaj znajdują się: 2 wizyty kontrolne, jednorazowy zabieg higienizacyjny oraz 10-20% zniżka na usługi stomatologiczne. W droższych pakietach otrzymamy dodatkowo konsultacje specjalistyczne, leczenie zachowawcze i endodontyczne oraz pomoc w nagłych wypadkach. Pakiety „VIP” pozwalają poddać się procedurom stomatologii estetycznej, ortodoncji, protetyki i chirurgii, co jest oczywiście ściśle ograniczone kwotą danego ubezpieczenia.

Podstawowy pakiet ubezpieczenia stomatologicznego jest idealny dla pacjentów ze zdrowym uzębieniem. Pacjenci z większymi potrzebami stomatologicznymi powinni korzystać z droższych pakietów ubezpieczeniowych. Praktyki współpracujące z firmami ubezpieczeniowymi mogą zatem liczyć na stały dochód.

DentalClub to pierwsza na polskim rynku oferta skierowana zarówno do lekarzy dentystów w indywidualnych praktykach, jak i większych klinik. Polega na świadczeniu kompleksowej obsługi umów zawieranych pomiędzy lekarzem a jego pacjentem. Innowacją tego ubezpieczenia jest fakt, że umowa na świadczenie usług stomatologicznych zawierana jest bezpośrednio pomiędzy lekarzem i pacjentem. Lekarz dentysta, po przeprowadzeniu badania kwalifikacyjnego stanu zdrowia pacjenta, ustala stawkę miesięcznej składki w odniesieniu do jego potrzeb. Ubezpieczyciel nie zawiera żadnej umowy z pacjentem, nie narzuca także wysokości składki za opiekę stomatologiczną, sugerując jej zakres. Zapewnia natomiast wsparcie polegające m.in. na dostarczeniu wzorów dokumentów i kart kwalifikacji, zapewnieniu materiałów promocyjnych, informacyjnych oraz dostępu do systemu teleinformatycznego pozwalającego na śledzenie wpływów składek i wydatków danego pacjenta. Takie rozwiązania świetnie sprawdzają się już w innych krajach. Funkcjonując w bardzo podobny sposób, np. w Wielkiej Brytanii są sprawnie działającymi systemami prywatnej opieki stomatologicznej oraz cenionym przez lekarzy zapleczem finansowym.

Polski system DentalClub proponuje 2 programy opieki stomatologicznej, które mogą być również stosowane łącznie. Program Standard to propozycja skierowana do pacjentów, którzy po zawarciu umowy na określonych uprzednio warunkach, będą mogli skorzystać z 2 wizyt kontrolnych w ciągu roku, co najmniej jednej wizyty higienicznej, pierwszeństwa w zapisie na wizyty, rabatu na usługi określone przez lekarza i rabatów na usługi stomatologiczne także w innych placówkach współpracujących z ubezpieczycielem. W przypadku tej opcji programu pacjent nie przechodzi badań kwalifikacyjnych, zatem stan zdrowia jego jamy ustnej nie ma wpływu na wysokość składki – stawka w tym wariancie jest stała. W programie Komfort pacjent przechodzi badania kwalifikacyjne, po których lekarz klasyfikuje pacjenta do jednej z 6 grup abonamentowych. W opcji tej wysokość miesięcznego abonamentu ustala lekarz dentysta. Stawka jest zindywidualizowana i ściśle uzależniona od potrzeb danego pacjenta. W przeprowadzeniu takiej kwalifikacji bardzo pomagają formularze dostarczone przez ubezpieczyciela. W ramach zawartej umowy pacjent ma prawo do przeprowadzenia 2 wizyt kontrolnych oraz skorzystania z co najmniej jednego zabiegu higienizacyjnego. Ponadto otrzymuje opiekę związaną ze stomatologią zachowawczą, endodoncją, periodontologią (zachowawczą, niespecjalistyczną), protetyką (koszty prac wykonanych przez laboratoria pokrywa sam pacjent), ekstrakcje (za wyjątkiem specjalistycznych zabiegów chirurgicznych) i pozostałe usługi oferowane przez dany gabinet (wybrane opcjonalnie przez lekarza).

Przedstawione programy finansowania opieki stomatologicznej są korzystne i dla pacjenta, i dla praktyki. Budują więź z pacjentem, która przekłada się na stały dochód. Lekarz ma możliwość samodzielnego ustalenia wpływów zarówno w skali miesiąca, jaki i roku, co ułatwia planowanie wydatków i rozwój praktyki. Stawka abonamentu nie jest narzucona, dentysta sam ustala jej wysokość w zależności od potrzeb pacjenta oraz kosztów ponoszonych przez praktykę. Pacjent wybiera zaufanego lekarza, który gwarantuje mu stałą opiekę stomatologiczna. Jego wydatki na leczenie równomiernie rozkładają się w czasie, co zmniejsza konieczność wysokich opłat jednorazowych. Pacjent czuje się bezpiecznie wiedząc, że w każdej chwili może liczyć na pomoc swojego lekarza, mając zapewnione pierwszeństwo w zapisach. Rabaty to także doceniany przez pacjenta element współpracy.

Zawierając umowę z ubezpieczycielem, dentysta ponosi jednorazowy koszt przystąpienia do programu. Kwota ta może ulec zmniejszeniu w przypadku, gdy w jednej praktyce umowę zawiera więcej niż jeden lekarz. Dodatkowo firma pobiera prowizje od dokonanych wpłat, która uzależniona jest uzależniona od liczby pacjentów objętych opieka stomatologiczną. Ubezpieczyciel zapewnia w zamian wsparcie marketingowe oraz merytoryczne w postaci szkoleń, a także zaplecze prawne związane z obsługa płatności pacjenta, co jest gwarancja comiesięcznych wpływów bez względu na opóźnienia wpłat. Stały dopływ gotówki do praktyki daje poczucie bezpieczeństwa finansowego i pomaga w planowaniu inwestycji.

 

To post a reply please login or register
advertisement
advertisement