Dental Tribune Poland

MyiTero.com wyznacza nowe standardy cyfrowej praktyki

By Align Technology
November 20, 2020

Align Technology wprowadza ulepszony przepływ pracy w pracowniach, mający na celu znaczne usprawnienie współpracy między gabinetami stomatologicznymi i pracowniami, co może się przyczynić do zwiększenia wydajności i dokładności, poprawy komunikacji i usprawnienia realizacji zadań dla obu stron. Kluczowym elementem nowego przepływu pracy jest oparta na chmurze platforma MyiTero.com, dzięki której pracownia odbiera skany w ciągu kilku minut.

Umożliwia to ich analizę i komunikację ze stomatologiem w czasie rzeczywistym, nawet jeśli pacjent jest wciąż w fotelu Jednocześnie zwiększa elastyczność pracowni w zarządzaniu przepływem pracy w zakresie wykonywania zabiegów rekonstrukcyjnych, a w konsekwencji poprawia komunikację z pacjentem oraz zmniejsza potrzebę odbywania wielokrotnych wizyt kontrolnych. 

Według Stevena Campbella, prezesa brytyjskiego Stowarzyszenia Laboratoriów Stomatologicznych, „Nowy przepływ pracy umożliwia technikom pracę nad natychmiastowymi modyfikacjami skanów i wprowadzanie szybkich zmian modeli frezowanych, co pozwala zaoszczędzić co najmniej jeden dzień na każdym przypadku. Skany mogą być odbierane i analizowane w ciągu kilku minut, a nie w ciągu 8–48 godzin”, jak dotychczas.  Campbell wyjaśnia: „Moim zdaniem przepływ pracy systemu MyiTero jest znaczącym osiągnięciem w bezpośredniej komunikacji z chirurgami stomatologicznymi, dzięki czemu mogą oni dokonywać niezbędnych korekt, gdy pacjent wciąż znajduje się w fotelu dentystycznym. Dysponujemy teraz narzędziem, które pozwala nam na wysłanie kompletnego projektu do chirurgów stomatologicznych, którzy mogą go obejrzeć w dowolnym momencie, przyjrzeć mu się pod każdym kątem, podjąć przemyślaną decyzję i poprosić o wprowadzenie szybkich zmian. Dzięki skanerowi wewnątrzustnemu iTero proces cyfrowego przepływu pracy jest w pełni odwzorowany, gotowy i dopracowany”.  

Więcej informacji http://www.itero.com/pl-pl i www.aligntech.com. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2021 - All rights reserved - Dental Tribune International