DT News - Poland - „Sztuka skutecznej komunikacji w ochronie zdrowia” – warsztaty dla lekarzy i lekarzy dentystów

Search Dental Tribune

„Sztuka skutecznej komunikacji w ochronie zdrowia” – warsztaty dla lekarzy i lekarzy dentystów

Wydarzenie adresowane jest do pracowników ochrony zdrowia, w tym lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek, fizjoterapeutów i ratowników medycznych (fot.: Drazen Zigic, Freepik).

nie. 21 kwietnia 2024

ratować

Centrum Kształcenia Podyplomowego oraz Katedra Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu zachęcają lekarzy dentystów do uczestnictwa w warsztatach interpersonalnych pt.: „Sztuka skutecznej komunikacji w ochronie zdrowia”.

Wydarzenie obejmuje 2 dni szkoleniowe: 7 i 8 czerwca, łącznie 13 godz. dydaktycznych. Część pierwsza warsztatów zostanie przeprowadzona w piątek 7 czerwca w godz. 16.00-20.00, a druga następnego dnia w godz. 09.00-15.00. Szkolenie obejmuje 2 bloki tematyczne ćwiczeń w formie warsztatów interpersonalnych.

Wydarzenie to adresowane jest do pracowników ochrony zdrowia, w tym lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek, fizjoterapeutów, ratowników medycznych, a także osób posiadających tytuł magistra lub magistra inżyniera w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia.

Warsztaty zostaną przeprowadzone przez wykładowców posiadających wieloletnią praktyczną znajomość zagadnień podejmowanych podczas szkolenia, a także doświadczenie w kształceniu m.in. studentów i doktorantów rezydentów.

Umiejętności, jakie nabędą uczestnicy warsztatów to:
- Rozumienie znaczenia komunikacji werbalnej i niewerbalnej: analiza wpływu sposobu mówienia oraz gestów na skuteczność przekazywania informacji między personelem medycznym a pacjentem, w tym rola pierwszego wrażenia.
- Aktywne słuchanie i wyrażanie empatii w komunikacji: trening umiejętności aktywnego słuchania i wyrażania empatii w kontekście informowania o diagnozie oraz budowania pozytywnej relacji z pacjentem.
- Identyfikacja i przezwyciężanie barier komunikacyjnych: analiza barier komunikacyjnych po stronie pracownika ochrony zdrowia i pacjenta oraz opracowywanie strategii efektywnego przekazywania informacji pomimo tych barier.
- Pogłębianie umiejętności prowadzenia rozmowy z zastosowaniem technik podążania, odzwierciedlania i parafrazowania.
- Znaczenie osobowości pracownika ochrony zdrowia i pacjenta w procesie leczenia: świadomość wpływu osobowości na relację specjalista-pacjent oraz umiejętność dostosowanego komunikowania się.
- Poznanie sygnałów niewerbalnych i zjawiska przeniesienia w relacji specjalista-pacjent: identyfikacja subtelnych sygnałów niewerbalnych oraz zrozumienie przeniesienia i przeciwprzeniesienia w kontekście relacji terapeutycznej.
- Rozpoznawanie sygnałów oporu u pacjenta i radzenie sobie z oporem.

Warsztaty zakończą się testem wiedzy. Uczestnicy, którzy uzyskają wynik na poziomie przynajmniej 51%, przy wymaganej obecności w warsztatach na poziomie minimum 80%, otrzymają (w formie cyfrowej) poświadczenie „Sztuka skutecznej komunikacji w ochronie zdrowia” w systemie Odznaka +.

Więcej informacji na temat planowanego wydarzenia można uzyskać w Zespole ds. Szkoleniowo-Konferencyjnych Centrum Kształcenia Podyplomowego UMW, tel.: (71) 784 19 89, e-mail: szkolenia-ckp@umw.edu.pl.

Na podst.: UMW, PTS.

To post a reply please login or register
advertisement
advertisement