DT News - Poland - „Lekarz – przedsiębiorca na mazowieckim rynku pracy” – szkolenia kompetencyjne dla lekarzy i lekarzy dentystów

Search Dental Tribune

„Lekarz – przedsiębiorca na mazowieckim rynku pracy” – szkolenia kompetencyjne dla lekarzy i lekarzy dentystów

wto. 23 lipca 2013

ratować

W ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Lekarzy i Lekarzy Dentystów Naczelnej Izby Lekarskiej zaprasza na szkolenia.

Projekt adresowany jest do lekarzy i lekarzy dentystów z województwa mazowieckiego (wykonujących pracę lub zamieszkałych na Mazowszu), mających zarejestrowaną praktykę lekarską (aktywną) lub zatrudnionych w mikro- lub w małych przedsiębiorstwach (na podstawie umowy o pracę).

Szkolenia „Lekarz – przedsiębiorca na mazowieckim rynku pracy. Szkolenia kompetencyjne szansą na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw branży medycznej” są akredytowane, a ich uczestnicy otrzymują punkty edukacyjne.

Tematy szkoleń:
- „Wykorzystanie nowych mediów dla budowania wizerunku lekarza i promocji własnej praktyki medycznej. Teoria i praktyka”: 21.09., 16.11., 7.12.
- „Formy wykonywania zawodu lekarza – skutki prawne w aspekcie odpowiedzialności prawnej, w tym finansowej wobec NFZ, pacjenta, podmiotu leczniczego”: 19.10.
- „Recepty, refundacja, odpowiedzialność lekarza”: 13.09., 18.10.
- „Asertywność”: 22.09., 26.10., 16.11., 21.09.
- „Jak sobie radzić z sytuacjami konfliktowymi i agresją”: 22.09.
- „Jak rozpoznać uzależnienie i skutecznie pomagać uzależnionym
(w tym kolegom)?”: 21.10., 30.11.
- „Krótki trening kreatywnego myślenia dla lekarzy i lekarzy dentystów”: 14.09.
- „Radzenie sobie ze stresem i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu”: 14.09., 19.10., 23.11., 07.12.
- „Sztuka motywacji w praktyce lekarza”: 20.10.
- „Techniki negocjacji – warsztaty dla lekarzy dentystów”: 27.10., 17.11.
- „W co grają ludzie – skuteczna obrona przed manipulacjami w pracy lekarzy”: 15.09.

Informacje, terminy i zapisy:
Naczelna Izba Lekarska
Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Lekarzy i Lekarzy Dentystów
ul. Sobieskiego 110, 00-764 Warszawa
e-mail: szkoleniaunijne@hipokrates.org
tel.: (22) 559 13 10, (22) 559 13 44
www.pokl.nil.org.pl

To post a reply please login or register
advertisement
advertisement