DT News - Poland - Ochrona Radiologiczna Pacjenta, zakres LST – szkolenie dla lekarzy i lekarzy dentystów

Search Dental Tribune

Ochrona Radiologiczna Pacjenta, zakres LST – szkolenie dla lekarzy i lekarzy dentystów

Szkolenie będzie prowadzone w formie szkolenia na odległość, zgodnie z programem określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia (fot.: by freepik).

nie. 5 listopada 2023

ratować

Szkolenie będzie prowadzone drogą internetową w formie szkolenia na odległość, zgodnie z programem określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 6 marca 2020 r. w sprawie szkoleń z dziedziny ochrony radiologicznej pacjenta (Dz. U. 2020, poz. 390).

Po rejestracji każdy uczestnik szkolenia otrzyma e-mailem szczegółowe informacje. Szkolenie wraz z egzaminem organizuje Naczelna Izba Lekarska i jest ono bezpłatne dla lekarzy opłacających składkę członkowską.

Egzamin odbędzie się w siedzibie Naczelnej Izby Lekarskiej przy ul. Jana Sobieskiego 110 w Warszawie dn. 24.11.2023 r. w godz.: 12.00-15.00. Do egzaminu może przystąpić osoba, która ukończyła szkolenie w zakresie Ochrony Radiologicznej Pacjenta. Po zdanym egzaminie uczestnicy otrzymają Certyfikat potwierdzający zdanie egzaminu. Certyfikat ważny jest 5 lat od daty wydania.

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu w przypadku zbyt małej liczby uczestników. Szczegółowe informacje: www.nil.org.pl.

źródło: NIL.

To post a reply please login or register
advertisement
advertisement