DT News - Poland - „Lekarz – przedsiębiorca na rynku pracy” – szkolenia kompetencyjne dla lekarzy i lekarzy dentystów

Search Dental Tribune

„Lekarz – przedsiębiorca na rynku pracy” – szkolenia kompetencyjne dla lekarzy i lekarzy dentystów

czw. 14 listopada 2013

ratować

W ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Lekarzy i Lekarzy Dentystów Naczelnej Izby Lekarskiej zaprasza na szkolenia.

Projekt adresowany jest do lekarzy i lekarzy dentystów z województwa mazowieckiego (wykonujących pracę lub zamieszkałych na Mazowszu), mających zarejestrowaną praktykę lekarską (aktywną) lub zatrudnionych w mikro- lub w małych przedsiębiorstwach (na podstawie umowy o pracę).

Szkolenia „Lekarz – przedsiębiorca na mazowieckim rynku pracy. Szkolenia kompetencyjne szansą na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw branży medycznej” są akredytowane, a ich uczestnicy otrzymują punkty edukacyjne.

Tematy szkoleń:
- „Wykorzystanie nowych mediów dla budowania wizerunku lekarza i promocji własnej praktyki medycznej. Teoria i praktyka”: 16.11., 7.12.
- „Asertywność”: 16.11.
- „Jak rozpoznać uzależnienie i skutecznie pomagać uzależnionym
(w tym kolegom)?”: 30.11.
- „Radzenie sobie ze stresem i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu”: 23.11., 07.12.
- „Techniki negocjacji – warsztaty dla lekarzy dentystów”: 17.11.

Informacje, terminy i zapisy:
Naczelna Izba Lekarska
Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Lekarzy i Lekarzy Dentystów

To post a reply please login or register
advertisement
advertisement