DT News - Poland - Szkolenia dla przedsiębiorców – lekarzy i lekarzy dentystów

Search Dental Tribune

Szkolenia dla przedsiębiorców – lekarzy i lekarzy dentystów

wto. 11 grudnia 2012

ratować

Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Lekarzy i Lekarzy Dentystów Naczelnej Izby Lekarskiej zaprasza lekarzy i lekarzy dentystów z województwa mazowieckiego (wykonujących pracę lub zamieszkałych), mających zarejestrowaną praktykę lekarską lub zatrudnionych w mikro- albo małych przedsiębiorstwach na szkolenia w ramach projektu: „Lekarz – przedsiębiorca na mazowieckim rynku pracy. Szkolenia kompetencyjne szansą na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw branży medycznej.”  

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Szkolenia są akredytowane, a ich uczestnicy otrzymują punkty edukacyjne. Tematy szkoleń:
• „Jak pracować z trudnym pacjentem – wstęp do umiejętności komunikacyjnych” – 16.12.2012 r. (niedziela),
• „Techniki negocjacji – warsztaty” – 15.12.2012 r. (sobota),
• „Radzenie sobie ze stresem i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu” – 15.12.2012 r. (sobota).

Styczeń 2013:
• 11.01.2013 r. (piątek) – „Radzenie sobie ze stresem i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu”,
• 18.01.2013 r. (piątek) – „Jak pracować z trudnym pacjentem – wstęp do umiejętności komunikacyjnych”,
• 19.01.2013 r. (sobota) – „Radzenie sobie ze stresem i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu”,
• 19.01.2013 r. (sobota) – „Techniki negocjacji – warsztaty”,
• 20.01.2013 r. (niedziela) – „Autoprezentacje”,
• 25.01.2013 r. (piątek) – „Asertywność i rozwiązywanie konfliktów w relacji lekarz-pacjent”,
• 26.01.2013 r. (sobota) – „Jak pracować z trudnym pacjentem – wstęp do umiejętności komunikacyjnych”.

Luty 2013:
• 02.02.2013 r. (sobota) – „Asertywna komunikacja lekarzy”,
• 08.02.2013 r. (piątek) – „Radzenie sobie ze stresem i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu”,
• 09.02.2013 r. (sobota) – „Jak pracować z trudnym pacjentem – wstęp do umiejętności komunikacyjnych”,
• 26.02.2013 r. (wtorek) – „Asertywność i rozwiązywanie konfliktów w relacji lekarz-pacjent”.

Marzec 2013:
• 01.03.2013 r. (piątek) – „Jak pracować z trudnym pacjentem – wstęp do umiejętności komunikacyjnych”,
• 02.03.2013 r. (sobota) – „Radzenie sobie ze stresem i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu”,
• 02.03.2013 r. (sobota) – „Autoprezentacje”,
• 03.03.2013 r. (niedziela) – „Techniki negocjacji – warsztaty”,
• 04.03.2013 r. (poniedziałek) – „Jak rozpoznać uzależnienie i jak skutecznie pomagać uzależnionym (w tym swoim kolegom)”,
• 08.03.2013 r. (piątek) – „Jak pracować z trudnym pacjentem – wstęp do umiejętności komunikacyjnych”,
• 09.03.2013 r. (sobota) – „Asertywność i rozwiązywanie konfliktów w relacji lekarz-pacjent”,
• 23.03.2013 r. (sobota) – „Jak pracować z trudnym pacjentem – wstęp do umiejętności komunikacyjnych”,
• 23.03.2013 r. (sobota) – „Radzenie sobie ze stresem i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu”,
• 24.03.2013 r. (niedziela) – „Asertywność i rozwiązywanie konfliktów w relacji lekarz-pacjent”,
• 24.03.2013 r. (niedziela) – „Techniki negocjacji – warsztaty dla lekarzy dentystów”.

Informacje i zapisy: www.pokl.nil.org.pl, tel.: (22) 559 13 10, (22) 559 13 44,
Naczelna Izba Lekarska, Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Lekarzy
i Lekarzy Dentystów, ul. Sobieskiego 110, 00-764 Warszawa,
e- mail: szkoleniaunijne@hipokrates.org.
 

To post a reply please login or register
advertisement
advertisement