DT News - Poland - Szkolenia kompetencyjne dla lekarzy i lekarzy dentystów

Search Dental Tribune

Szkolenia kompetencyjne dla lekarzy i lekarzy dentystów

śro. 6 czerwca 2012

ratować

W ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Lekarzy i Lekarzy Dentystów przy naczelnej Izbie Lekarskiej zaprasza na szkolenia kompetencyjne.

Szkolenia odbywać się będą pod wspólnym tytułem: „Lekarz-przedsiębiorca na mazowieckim rynku pracy. Szkolenia kompetencyjne szansą na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw branży medycznej”. Skierowane są do lekarzy i lekarzy dentystów z województwa mazowieckiego, którzy mają zarejestrowaną praktykę lekarską lub są zatrudnieni w mikro- albo małych przedsiębiorstwach.

Szkolenia są akredytowane, a ich uczestnicy otrzymują punkty edukacyjne. Tematy szkoleń:
• „Jak pracować z trudnym pacjentem – wstęp do umiejętności komunikacyjnych”,
• „Techniki negocjacji – warsztaty”,
• „Wystąpienia publiczne – warsztaty”,
• „Asertywność i rozwiązywanie konfliktów w relacji pacjent-lekarz”,
• „Radzenie sobie ze stresem i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu”,
• „Jak rozpoznać uzależnienie i jak skutecznie pomagać uzależnionym (w tym swoim kolegom)?”,
• „Asertywna komunikacja lekarzy".

Zapisy i szczegółowe informacje na temat szkoleń: www.pokl.nil.org.pl
Biuro projektu: Naczelna Izba Lekarska, Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Lekarzy i Lekarzy Dentystów, ul. Sobieskiego 110, 00-764 Warszawa, tel.: (22) 559 13 10, (22) 559 13 44, faks: (22) 559 13 13, e-mail: szkoleniaunijne@hipokrates.org.
 

To post a reply please login or register
advertisement
advertisement