Medycyna estetyczna tylko dla lekarzy i lekarzy dentystów?

Search Dental Tribune

Medycyna estetyczna tylko dla lekarzy i lekarzy dentystów?

E-Newsletter

The latest news in dentistry free of charge.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
fot.: Tumisu (Pixabay)
Dental Tribune Poland

Dental Tribune Poland

nie. 18 grudnia 2022

save

Ministerstwo Zdrowia może zakazać kosmetologom wykonywania świadczeń z zakresu medycyny estetycznej. Jak twierdzi wiceminister Piotr Bromber, przepisy nie dają możliwości wykonywania przez kosmetologów np. iniekcji, stosowania leków, zestawu przeciwwstrząsowego.

Ministerstwo Zdrowia uważa, że istnieje konieczność wykluczenia wykonywania na terenie salonów kosmetycznych zabiegów medycyny estetycznej i wydania zakazu wykonywania świadczeń zdrowotnych przez osoby nieposiadające odpowiednich kwalifikacji zawodowych.

Koalicja dla Bezpieczeństwa i Rozwoju Kosmetologii krytykuje projekt rozporządzenia ministra zdrowia z lipca br. w sprawie umiejętności zawodowych lekarzy i lekarzy dentystów odnoszących się do medycyny estetycznej. Przedstawiciele koalicji uważają, że chociaż projekt rozporządzenia ministra zdrowia reguluje wyłącznie kwestie związane z medycyną, to konsekwencje planowanych regulacji obejmą również rynek kosmetyczny i estetyczny.

„Wszystkie podejmowane przez Ministerstwo Zdrowia prace związane są z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, a nie z regulacją usług kosmetologicznych. W związku z tym, proponowane przez Koalicję dla Bezpieczeństwa i Rozwoju Kosmetologii wstrzymanie prac legislacyjnych związanych z medycyną estetyczną mija się z celem” – odpowiada wiceminister zdrowia Piotr Bromber.

Kosmetologów niepokoi proponowana konieczność wykluczenia wykonywania na terenie salonów kosmetycznych zabiegów medycyny estetycznej i wydania zakazu wykonywania świadczeń zdrowotnych przez osoby nieposiadające odpowiednich kwalifikacji zawodowych. Piotr Bromber argumentuje, że podejmowane przez resort zdrowia działania związane z projektem rozporządzenia w sprawie umiejętności zawodowych lekarzy i lekarzy dentystów oraz uszczegółowieniem definicji świadczenia zdrowotnego leżą w kompetencjach ministra zdrowia. „Nie ma także uzasadnienia i konieczności wykreślania medycyny estetycznej z krytykowanego przez Koalicję projektu rozporządzenia. Medycyna estetyczna od kilkudziesięciu lat jest przedmiotem działań lekarzy. Dlatego wymaga uregulowania, o co postuluje z kolei środowisko lekarskie, w tym Naczelna Rada Lekarska i lekarskie towarzystwa naukowe” – przekonuje wiceminister zdrowia.

Eksperci powołani przez Konferencję Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych, na których znajduje się kierunek kosmetologia wskazali na zakres wiedzy i umiejętności, jakie nabywa student tego kierunku. Nie znajdują się wśród nich: penetracja w głębokie tkanki podskórne za pomocą iniekcji, zabiegi z zastosowaniem w szczególności: toksyny botulinowej, wypełniaczy, osocza bogatopłytkowego czy nici liftingujących.

Zdaniem Piotra Brombera, medycyna estetyczna nie była i nie jest „spornym” pojęciem, bowiem wskazuje na działania medyczne i w takim też zakresie zostanie przygotowany katalog procedur dotyczący medycyny estetycznej. „Podstawową przesłanką dla resortu zdrowia przy tworzeniu katalogu procedur medycznych medycyny estetycznej będzie zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego osobom poddającym się takim świadczeniom. Nie chodzi o aspekt ekonomiczny którejkolwiek ze stron, bowiem to pacjent będzie odbiorcą tych działań i regulacje prawne mają służyć zapewnieniu mu właściwych warunków udzielania świadczeń” – zapewnia wiceminister.

W ocenie Ministerstwa Zdrowia, istnieje pilna potrzeba wypracowania linii demarkacyjnej wobec działań nie tylko kosmetologów, ale przede wszystkich osób, które bez żadnych kwalifikacji zawodowych wykonują m.in. iniekcje w głębokie warstwy podskórne z zastosowaniem wypełniaczy. Znane są przypadki wykonywania takich zabiegów m.in. przez zawodnika piłki ręcznej, prawnika czy osoby po kursach on-line ogłaszanych na stronach internetowych. Wstępny projekt katalogu procedur medycyny estetycznej został przygotowany przez konsultanta krajowego w dziedzinie dermatologii i wenerologii z udziałem innych ekspertów. Katalog ten będzie przedmiotem dyskusji z udziałem lekarzy i kosmetologów. Wypracowanie rozgraniczenia jest niezbędne w celu odpowiedzialnego uregulowana działań medycznych i niemedycznych.

Podejmowane działania przez resort zdrowia związane z regulacją świadczeń zdrowotnych nie wstrzymują pracy nad ustawą o zawodzie kosmetologa. Przeciwnie, efekty kształcenia kosmetologów, wypracowane przez medyczne uczelnie kształcące na kierunku kosmetologia przekazane zostały do wykorzystania przez ministra rozwoju i technologii, który prowadzi regulacje tego zawodu.

W ocenie Piotra Brombera nie można podzielić poglądu wyrażonego przez Koalicję Kosmetologów, że certyfikacja medycyny estetycznej jako umiejętności zawodowej będzie chaotyczna. Organizacja i zasady certyfikacji umiejętności zawodowych w formie dość rygorystycznej zostały określone w art. 17 ustawy z 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, a zakres tych przepisów w 2020 r. przeszedł konsultacje publiczne i międzyresortowe. „Nieprawdą jest również, że nie ma żadnych regulacji prawnych ograniczających kosmetologów w wykonywaniu świadczeń medycyny estetycznej” – przekonuje Piotr Bromber. Mówi, że obowiązujące przepisy nie dają kosmetologom możliwości: wykonywania iniekcji, stosowania leków, wykorzystywania zestawu przeciwwstrząsowego, podawania osocza bogatopłytkowego.
„Dlatego też przeświadczenie, że ani certyfikacja, ani też rozporządzenie nie mogą i nie ograniczą zakresu czynności, procedur i zabiegów, które obecnie wykonują kosmetolodzy jest przeświadczeniem błędnym i nieuprawnionym” – uważa wiceminister zdrowia. Co więcej, prezentowane przez Koalicję stanowisko wprowadza, jego zdaniem, w błąd nie tylko osoby wybierające zawodowo kosmetologię, ale również instytucje, takie jak kuratoria oświaty nieświadomie wydające certyfikaty dla komercyjnych szkoleń z zakresu zabiegów medycznych prowadzonych przez kosmetologów czy inne niekompetentne osoby.

W resorcie zdrowia trwa procedura legislacyjna projektu rozporządzenia w sprawie umiejętności zawodowych lekarzy i lekarzy dentystów. Po zakończeniu konsultacji minister zdrowia podejmie decyzję o dopuszczeniu do certyfikacji z medycyny estetycznej wszystkich lekarzy posiadających prawo wykonywania zawodu bądź zawęzi listę lekarzy do konkretnej tylko grupy.

źródło: dermatic.pl, MZ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

advertisement
advertisement