DT News - Poland - Centralny Rejestr Zawodów Medycznych już działa

Search Dental Tribune

Centralny Rejestr Zawodów Medycznych już działa

Wnioski o wpis można składać wyłączenie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego (fot.: Freepik).

śro. 1 maja 2024

ratować

26 marca 2024 r. weszły w życie przepisy ustawy z dn. 17 sierpnia 2023 r. o niektórych zawodach medycznych dotyczące utworzenia Centralnego Rejestru Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego.

Od 26 marca 2024 r. do wykonywania określonych w ustawie zawodów medycznych uprawnione są wyłącznie osoby, które posiadają wpis do Rejestru. Zawody te to: asystentka stomatologiczna, elektroradiolog, higienistka stomatologiczna, instruktor terapii uzależnień, opiekun medyczny, optometrysta, ortoptystka, podiatra, profilaktyk, protetyk słuchu, technik farmaceutyczny, technik masażysta, technik ortopeda, technik sterylizacji medycznej i terapeuta zajęciowy.

Wnioski o wpis do Rejestru można składać do wojewodów, wyłączenie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego wdrażanego przez podległe Ministerstwu Zdrowia Centrum e-Zdrowia.

Zagwarantowano czas na złożenie wniosku. Osoby, które w dn. 26 marca 2024 r. spełniały warunki uprawniające do uzyskania wpisu do Rejestru są zobowiązane do złożenia wniosku o wpis do Rejestru nie później niż do 26 września 2024 r. Osoby te będą mogły wykonywać zawód medyczny do 26 marca 2025 r. bez uzyskania wpisu do Rejestru.

źródło: Rynek Zdrowia

To post a reply please login or register
advertisement
advertisement