Dental Tribune Poland

Stomatologia na szczycie listy najbardziej niebezpiecznych zawodów

Wg analiz przeprowadzonych w Kanadzie i USA, lekarze stomatolodzy, a zwłaszcza higienistki dentystyczne są narażeni na bardzo wysokie ryzyko zarażenia SARS-CoV-2 podczas codziennej pracy (fot.: klyots/Shutterstock).
By Franziska Beier, DTI
July 03, 2020

W miarę, jak coraz więcej krajów łagodzi ograniczenia blokady gospodarki, coraz więcej pracowników różnych zawodów wraca do pracy. Znaczna część przypadków COVID-19 jest związana z narażeniem zawodowym. Chociaż ryzyko zakażenia jest dość wysokie dla większości pracowników przebywających w większych skupiskach ludzi, zagrożenie to jest wyższe w niektórych zawodach.

Różne analizy wykazały, że pracownicy opieki zdrowotnej, a w szczególności personel stomatologiczny są narażeni na wysokie ryzyko zakażenia wirusem.

Ochrona pacjentów dentystycznych i personelu podczas pandemii jest trudna ze względu na występowanie pacjentów zarażających, ale bezobjawowych. SARS-CoV-2 jest najczęściej przenoszony z człowieka na człowieka poprzez bezpośredni kontakt drogą kropelkową, dlatego istnieje duże ryzyko infekcji dla dentystów i personelu dentystycznego, ponieważ muszą oni znajdować się bardzo blisko swoich pacjentów podczas wykonywanie większość procedur stomatologicznych. 

Federacja Pracy Alberta (AFL) przeanalizowała zatrudnienie, wykorzystując dane ze spisu ludności z 2016 r. i porównując je z danymi dotyczącymi zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy. AFL zidentyfikowała potencjalne ryzyko narażenia na SARS-CoV-2 w setkach różnych zawodów i stworzyła listę 100 miejsc pracy, dla których ryzyko infekcji było najwyższe. Na podstawie analizy stwierdzono, że pracownicy, którzy zajęli najwyższe miejsce pod względem ryzyka zakażenia, to higienistki dentystyczne (o indeksie 100), asystenci dentystyczni (97,5) oraz lekarze dentyści (97,0). Kolejnymi grupami zawodowymi o nieco mniejszym ryzyku niż pracownicy dentystyczni byli lekarze rodzinni (95,5).

New York Times graficznie ilustruje poziomy ryzyka różnych grup zawodowych w USA na podstawie danych z O * NET, obrazujących poziom ryzyka zarażenia SARS-CoV-2. Higienistki stomatologiczne znajdowały na szczycie tego wykresu. Kolejnymi grupami zawodowymi w stomatologii, które miały niemal taką samą szansę narażenia byli chirurdzy jamy ustnej i szczękowo-twarzowej (odpowiednio 99 i 99), asystenci dentystyczni (96 i 99) i dentyści ogólni (95 i 99).

Naukowcy z Eastman Institute for Oral Health na University of Rochester w USA opublikowali na łamach JDR Clinical and Translational Research artykuł na temat opieki dentystycznej podczas pandemii SARS-CoV-2 w celu sformułowania wskazówek, dotyczących ryzyka przeniesienia wirusa w warunkach dentystycznych, w sprawie ochrony przed zakażeniami szpitalnymi oraz w badaniach dotyczących zdrowia jamy ustnej związanych z COVID-19. Tematy omówione w artykule obejmują transmisję od bezobjawowych i przedobjawowych pacjentów, implikacje SARS-CoV-2 i COVID-19 dla zdrowia jamy ustnej oraz zapewnienie opieki dentystycznej podczas pandemii. Ostatecznym celem jest zagwarantowanie świadczeń dentystycznych przy jednoczesnej ochronie pacjentów i personelu.

„COVID-19 ujawnił znaczne luki w zbiorowej reakcji globalnych systemów opieki zdrowotnej na nagły przypadek dotyczący zdrowia publicznego” – powiedział redaktor naczelny JDR Clinical and Translational Research, prof. Jocelyne Feine w komunikacie prasowym Międzynarodowego Stowarzyszenia Stomatologicznego Badania. „Specjaliści i organizacje dentystyczne powinny skorzystać z tej okazji, aby ocenić rolę lekarzy dentystów w globalnym zagrożeniu zdrowia publicznego” – dodał.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2021 - All rights reserved - Dental Tribune International