DT News - Poland - Udzielanie pierwszej pomocy obowiązkiem dla 15 zawodów medycznych

Search Dental Tribune

Udzielanie pierwszej pomocy obowiązkiem dla 15 zawodów medycznych

Zgodnie z nowymi regulacjami resortu zdrowia, obowiązek obejmuje 15 zawodów (fot.: Prostooleh, Freepik).

śro. 5 czerwca 2024

ratować

Udzielanie pierwszej pomocy nie jest już tylko obowiązkiem moralnym, ale również zawodowym. Od 26 marca obowiązują przepisy rozporządzenia Ministra Zdrowia regulujące kwestie szkoleń z udzielania pierwszej pomocy dla pracowników sektora medycznego oraz innych zawodów.

Ustawa o niektórych zawodach medycznych, wprowadzona w 2023 r., stanowi istotny krok dla uregulowania sektora opieki zdrowotnej. Równie ważne jest zrozumienie konieczności przeprowadzenia szkoleń z udzielania pierwszej pomocy dla osób wykonujących te zawody.

Zgodnie z nowymi regulacjami resortu zdrowia, obowiązek obejmuje 15 zawodów, od asystentek stomatologicznych, elektroradiologów, higienistek stomatologicznych, instruktorów terapii uzależnień, opiekunów medycznych, optometrystów, ortoptystów, podiatrów, profilaktyków, protetyków słuchu, techników farmaceutycznych, techników masażystów, techników ortopedów, techników sterylizacji medycznej, po terapeutów zajęciowych. „Niezależnie od specjalizacji, istotą pracy w zawodach medycznych jest troska o zdrowie i życie pacjentów. Dlatego też umiejętność udzielania pierwszej pomocy staje się ich nieodłącznym elementem. Szkolenia zapewniają nie tylko niezbędną wiedzę teoretyczną, ale także praktyczne umiejętności konieczne do skutecznego działania w sytuacjach kryzysowych. Pracownicy medyczni, będąc często pierwszymi osobami, które mają kontakt z pacjentami w nagłych przypadkach muszą być przygotowani do szybkiego i skutecznego działania” – mówi Monika Grządziela, ekspert ds. bezpieczeństwa pracy W&W Consulting.

Dodatkowo, resort zdrowia w nowym rozporządzeniu podkreślił rolę szkoleń z udzielania pierwszej pomocy, które wynikają z art. 2091 § 1 Kodeksu Pracy. Zgodnie z nim, obowiązkiem każdego pracodawcy jest ochrona zdrowia i życia pracowników poprzez zapewnienie im bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Również zgodnie z obowiązującymi przepisami, każdy zakład pracy jest zobowiązany do wyznaczenia pracowników, którzy zostaną przeszkoleni w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

„Niestety, do tej pory nie była to praktyka stosowana przez wszystkich pracodawców. Dlatego inicjatywa resortu zdrowia w zakresie uregulowania szkoleń z udzielania pierwszej pomocy dla pracowników sektora medycznego oraz innych zawodów objętych nowym rozporządzeniem jest krokiem w kierunku wypełnienia tych obowiązków i zapewnienia najwyższych standardów bezpieczeństwa. Bardzo nas cieszy ta inicjatywa. Wdrażanie szkoleń z udzielania pierwszej pomocy w miejscach pracy może znacząco przyczynić się do zmniejszenia ryzyka wypadków oraz urazów, a także podniesienia ogólnego poziomu bezpieczeństwa. Przypomnienie o obowiązku pracodawców w zakresie szkoleń jest więc krokiem w dobrym kierunku dla całego społeczeństwa” – dodaje Monika Grządziela.

źródło: Infor.

To post a reply please login or register
advertisement
advertisement