Dental Tribune Poland

Szpitale nie zapewniają środków ochrony indywidualnej pracownikom pierwszej linii

By Jeremy Booth, DTI
June 11, 2020

Międzynarodowe badanie przekrojowe wykazało, że większość chirurgów uważa, że zapewnienie pracownikom pracującym na pierwszej linii środków ochrony osobistej w pierwszym miesiącu epidemii SARS-CoV-2 było niewystarczające.

Badanie zostało przeprowadzone między 8 a 12 kwietnia wśród członków globalnej sieci klinicystów AO CMF z Davos i miało na celu ocenę wpływu pandemii SARS-CoV-2 na pracę chirurgów AO CMF i opiekę nad pacjentami w różnych krajach na świecie. Badanie miało także zmierzyć adekwatność ŚOI dostarczanych pracownikom opieki zdrowotnej przez szpitale.

Stwierdzono, że tylko 42,6% respondentów miało dostęp do odpowiednich środków ochrony indywidualnej i że dostępność ŚOI wśród pracowników służby zdrowia i chirurgów różniła się znacznie w poszczególnych regionach.

Zgodnie z wynikami, większość respondentów uważa, że ​​szpitale nie zapewniły pracownikom pierwszej linii opieki zdrowotnej odpowiednich środków ochrony osobistej. Większość respondentów z Afryki (79,2%), Azji (54,0%), Europy (54,0%) i Ameryki Płd. (66,7%) stwierdziła, że ​​środki ochrony osobistej dostarczane przez szpitale pracownikom pierwszej linii opieki zdrowotnej były nieodpowiednie. Nieznaczna większa część respondentów praktykujących w Australii (60,0%) i na Bliskim Wschodzie (57,7%) wskazała, że ​​środki ochrony osobistej dostarczane pracownikom opieki zdrowotnej przez szpitale były wystarczające. Spośród respondentów z Ameryki Płn. 51,1% stwierdziło, że dostarczone środki ochrony indywidualnej nie były odpowiednie. Z badania wynika także, że zaopatrzenie w środki ochrony indywidualnej było gorsze w krajach o mniejszej liczbie przypadków COVID-19.

Badanie wykazało także, że najlepszą ochronę mieli chirurdzy w Australii, gdzie 60% chirurgów pracowało z maskami N95/FFP2, a 40% z zasilanymi systemami respiratorów oczyszczającymi powietrze (PAPR). W Ameryce Płn. 47,7% chirurgów pracowało z maskami N95/FFP2, a 42,2% pracowało z systemami PAPR.

Respondenci praktykujący w Afryce i Ameryce Płd. częściej zgłaszali nieodpowiednie środki ochrony indywidualnej w porównaniu z osobami praktykującymi w Europie. Respondentów zapytano również, czy ich regiony wcześniej doświadczyły wybuchu ostrego zespołu ostrej niewydolności oddechowej lub świńskiej grypy i nie stwierdzono statystycznie istotnej różnicy w dostępności środków ochrony indywidualnej między regionami po dostosowaniu wyników ankiety do czynników poprzedniego ogniska, przestrzegania wytycznych i dostępności maksymalnej ochrony masek na twarz. Badanie wykazało także, że ponad 80% chirurgów we wszystkich regionach przestało przeprowadzać planowe operacje.

Komentując ryzyko zakażenia pracowników pierwszej linii opieki zdrowotnej oraz odpowiedzialność szpitali za zminimalizowanie ryzyka zdrowotnego w pracy, autorzy badania stwierdzili w ankiecie, że „jest godne uwagi, że z badania tego wynika, że ​​większość chirurgów CMF czuje, że szpitale nie zapewniają odpowiednich środków ochrony osobistej”. Ponadto stwierdzono, że wraz ze spadkiem liczby potwierdzonych przypadków COVID-19 w danym kraju, spada liczba i jakość środków ochrony osobistej dla pracowników opieki zdrowotnej.

W badaniu wzięło udział 511 respondentów z regionów: Afryki (24), Azji (135), Australii (5), Europy (124), Bliskiego Wschodu (28), Ameryki Płn. (59) i Ameryki Płd. (124). Uczestniczyli w nim chirurdzy wielu specjalności, ale zdecydowaną większość stanowili specjaliści chirurgii jamy ustnej i chirurdzy szczękowo-twarzowi (412), a następnie specjaliści chirurgii plastycznej i rekonstrukcyjnej (54) oraz chirurgii uszu, nosa i gardła (25). 6 respondentów ankiety wskazało, że uzyskali pozytywny wynik testu SARS-CoV-2.

Badanie pt.: "The global impact of COVID-19 on craniomaxillofacial surgeons” zostało opublikowane on-line 31 maja br. na łamach Craniomaxillofacial Trauma and Reconstruction.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2021 - All rights reserved - Dental Tribune International