Dental Tribune Poland

Znaczenie odpowiedniego doboru środków ochrony indywidualnej podczas pandemii COVID-19

By Dental Tribune International
February 16, 2021

Naukowcy podkreślają znaczenie prawidłowego zakładania i zdejmowania środków ochrony indywidualnej, a także doboru odpowiedniego sprzętu, ponieważ może to wiązać się z ryzykiem infekcji. Naukowcy starają się odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób rozprzestrzenia się wirus SARS-CoV-2 i jak można go powstrzymać. Lekarze stomatolodzy powinni nieustannie pracować nad optymalizacją środków ostrożności i podejmować środki zapewniające ochronę ich i ich pacjentów przed infekcją wirusową.

Dobór środków ochrony indywidualnej zależy bezpośrednio od lokalnych warunków epidemiologicznych, cech pacjenta i poziom ryzyka planowanych zabiegów (niskie, umiarkowane, wysokie).

 

Im większe ryzyko przeniesienia choroby podczas każdego zabiegu dentystycznego, tym więcej środków ochrony indywidualnej jest potrzebnych pod względem ilości, aby chronić personel dentystyczny przed zarażeniem wirusem. (Zdjęcie: University of Porto)

 

Płyn do płukania ust może zmniejszyć ryzyko przeniesienia choroby

Oprócz odpowiedniego ubioru zalecane jest także przepłukanie jamy ustnej przed rozpoczęciem zabiegu. Chociaż nie ma dowodów klinicznych, że ten krok może zapobiec transmisji SARS-CoV-2, naukowcy wiedzą, że SARS-CoV-2 jest podatny na utlenianie. Sugeruje się, że płyny do płukania jamy ustnej przed zabiegiem zawierające czynniki utleniające, takie jak 1% nadtlenek wodoru, zmniejszają obciążenie wirusowe śliny.

Ochrona przed SARS-CoV-2 zależy od wielu czynników

Dopóki szczepionka nie będzie szeroko dostępna, nie ma alternatywy dla stosowania jak największej liczby środków ochronnych. Dostępność ŚOI różni się jednak w poszczególnych krajach. W przypadku ograniczonego dostępu do środków ochrony indywidualnej naukowcy zachęcają dentystów do wykonywania tylko absolutnie koniecznych i minimalnie inwazyjnych zabiegów przy użyciu narzędzi ręcznych lub instrumentów, które nie generują aerozoli, a także do wzmacniania środków dezynfekujących. Ponadto należy promować i wzmacniać szkolenia wszystkich pracowników służby zdrowia w zakresie podstawowych protokołów dot. higieny rąk, dystansu społecznego i wiedzy na temat objawów COVID-19.

Podstawy

Odpowiedni zestaw środków ochrony indywidualnej powinien zawierać: ochronę ciała (fartuch z długimi rękawami, nieprzepuszczalny dla cieczy i czepek / czepek), ochronę oczu (okulary lub osłonę twarzy), maski, rękawice i obuwie kliniczne.

Również sposób zakładania i zdejmowania środków ochrony indywidualnej jest ważny, o czym należy poinstruować personel. Przed założeniem środków ochrony indywidualnej zaleca się usunięcie całej biżuterii, wypicie wody, jeśli to konieczne, aby zapobiec odwodnieniu i sprawdzenie urządzeń, którymi będziemy pracować. Podczas zabiegu nie należy regulować wyposażenia ochronnego. Ponadto należy założyć środki ochrony indywidualnej we właściwej kolejności (dezynfekcja rąk, fartuch, maska ​​oddechowa, czapka / maska, okulary ochronne / osłona twarzy i rękawice). ŚOI należy zdejmować zgodnie ze standardową kolejnością i bez szybkich ruchów. Aby uniknąć ryzyka infekcji, zanieczyszczone ręce nigdy nie powinny dotykać czystych obszarów ani skóry. Zdejmowanie środków ochrony indywidualnej powinno być wykonywane ostrożnie, a materiały jednorazowego użytku należy usuwać w zwykły sposób ustanowiony dla wysoce zakaźnych odpadów.

Badanie zatytułowane „COVID-19 management in clinical dental care Part II: Personal protective equipment for the dental care professional”, zostało opublikowane online w International Dental Journal w dniu 18 stycznia 2021 r., przed zamieszczeniem w numerze.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2021 - All rights reserved - Dental Tribune International