DT News - Poland - Politechnika Rzeszowska będzie kształcić inżynierów medycznych

Search Dental Tribune

Politechnika Rzeszowska będzie kształcić inżynierów medycznych

fot.: Politechnika Rzeszowska

pon. 20 stycznia 2014

ratować

Inżynieria medyczna to nowy kierunek studiów w Politechnice Rzeszowskiej. Pierwsi studenci rozpoczną studia na tym kierunku od początku nowego roku akademickiego, tzn. w październiku 2014 r., rekrutacja rozpocznie się w czerwcu br.

Nowy kierunek – inżynieria medyczna I stopnia zostanie uruchomiony na Wydziale Matematyki i Fizyki Stosowanej decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Będzie to pierwszy na Podkarpaciu taki kierunek studiów.

Na nowym kierunku studenci będą zdobywać wiedzę i doświadczenie niezbędne do tworzenia nowoczesnej technologii inżynierskiej oraz uczyć się jej zastosowania w praktyce medycznej. Będzie to zatem uzupełnienie kierunków lekarskich o dyscypliny związane z nowoczesną działalnością inżynierską w medycynie. „Absolwenci inżynierii medycznej będą specjalistami w dziedzinie najnowocześniejszych trendów rozwojowych z zakresu techniki medycznej, w tym komputerowego modelowania struktur anatomicznych” – mówi Aleksander Taradajko, rzecznik prasowy uczelni.

Osoby, które ukończą inżynierię medyczną będą mogły nie tylko nadzorować działanie aparatury medycznej, będą również specjalistami od doboru odpowiednich technik stosowanych w procesie leczenia pacjenta. Znajdą zatrudnienie w przedsiębiorstwach produkujących aparaturę medyczną, firmach komputerowych zajmujących się realizacją systemów informatycznych wspomagających medycynę, medycznych instytucjach badawczo-rozwojowych, placówkach opieki zdrowotnej przy obsłudze i serwisowaniu aparatury medycznej, w tym w placówkach umożliwiających funkcjonowanie i powrót do zdrowia osobom po ciężkich wypadkach.

Autorem koncepcji powołania nowego kierunku inżynieria medyczna I stopnia jest Rada Gospodarcza (gremium doradcze złożone z przedstawicieli biznesu i polityki) przy Wydziale Matematyki i Fizyki Stosowanej Politechniki Rzeszowskiej. „Idea uruchomienia kierunku studiów inżynieria medyczna wpisuje się w koncepcję rozwoju usług medycznych na Podkarpaciu, zakładając kształcenie wykwalifikowanej kadry inżynierów, stanowiących wsparcie dla lekarzy w zakresie techniki medycznej, posiadających kompetencje niezbędne w sprawnie działającym systemie ochrony zdrowia” – tłumaczy A. Taradajko.

Wydział Matematyki i Fizyki Stosowanej Politechniki Rzeszowskiej obecnie kształci 626 studentów na 2 kierunkach: matematyka i fizyka techniczna. W ubiegłym roku akademickim studia na wydziale ukończyło 158 absolwentów.

Na razie na Podkarpaciu nie ma studiów kształcących lekarzy. Uniwersytet Rzeszowski stara się o utworzenie kierunku lekarskiego. Złożył już odpowiednie wnioski do ministerstw: zdrowia oraz nauki i szkolnictwa wyższego. Niewykluczone, że pierwsi studenci kierunku lekarskiego rozpoczną studia w roku akademickim 2015/2016. Na uniwersytecie działa już wydział medyczny, który kształci pielęgniarki, położne, ratowników medycznych, fizjoterapeutów i elektroradiologów.

Na podst.: PAP Nauka w Polsce

To post a reply please login or register
advertisement
advertisement