Dental Tribune Poland

Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy będzie kształcić dentystów

By Dental Tribune Polska
October 16, 2013

Prezydent Bydgoszczy i rektor Uniwersytetu M. Kopernika podpisali umowę przekazania uczelni gmachu dawnej dyrekcji kolei. Warunkiem darowizny jest utworzenie tu kierunku stomatologicznego w ramach Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy.

Rok temu senat uniwersytetu przyjął od bydgoskiego samorządu darowiznę w postaci budynku zakupionego przez miasto od PKP. Warunkiem transakcji było zobowiązanie się uczelni do utworzenia tam kierunku stomatologicznego.

„Nowy kierunek zamierzamy uruchomić w przyszłym roku akademickim. Do tego czasu trzeba wyremontować i wyposażyć budynek, a wcześniej zdobyć pieniądze na ten cel” – mówi rzecznik UMK dr Marcin Czyżniewski. „Rozpoczęliśmy już starania o pozyskanie funduszy na ten cel z budżetu państwa, liczymy też na możliwość wsparcia w nowej perspektywie finansowej UE. Chcemy, by wydatek w jak najmniejszym stopniu obciążał budżet samego uniwersytetu, a ponieważ mamy już duże doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy z zewnątrz, jesteśmy dobrej myśli” – dodaje. Ze wstępnych szacunków wynika, że koszty remontu, adaptacji i wyposażenia budynku wyniosą ok. 30 mln zł.

Władze uczelni podkreślają, że Collegium Medicum UMK jest przygotowane merytorycznie – program pierwszych 2 lat studiów stomatologicznych jest zbliżony do programu kierunku lekarskiego. Zajęcia kliniczne wymagają pozyskania specjalistycznej kadry i wykorzystania bazy klinicznej w Bydgoszczy i Toruniu.

Na podst.: PAP

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest Issues
E-paper

DT Poland No. 2, 2019

Open PDF Open E-paper All E-papers

© 2020 - All rights reserved - Dental Tribune International