Spadki zarobków lekarzy dentystów w USA w 2020 r.

Search Dental Tribune

Spadki zarobków lekarzy dentystów w USA w 2020 r.

E-Newsletter

The latest news in dentistry free of charge.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
W Stanach Zjednoczonych. w 2020 r. zarobki netto kobiet stomatologów zachowawczych spadły średnio o 26,6% w porównaniu z 15,0% w przypadku mężczyzn, a osoby w wieku 65 lat lub starsze odnotowały spadek zarobków o 27,5%. (Zdjęcie: Chan2545 / Shutterstock)
Jeremy Booth, Dental Tribune International

By Jeremy Booth, Dental Tribune International

wto. 12 października 2021

save

CHICAGO, USA: Nowe badanie przeprowadzone przez Instytut Polityki Zdrowotnej (HPI) Amerykańskiego Towarzystwa Stomatologicznego (ADA) pokazuje, że średnie zarobki netto dentystów zajmujących się stomatologią zachowawczą (GP) w USA spadły o 17,9% w 2020 r. w porównaniu z 2019 r. W niedawnym seminarium internetowym dr. Marko Vujicic, główny ekonomista i wiceprezes HPI, wyjaśnił, że spadek dochodu netto był znacznie wyższy w przypadku kobiet i starszych dentystów.

Na seminarium internetowym we wrześniu. 2, Vujicic zbadał wyniki raportu HPI, który dotyczył w szczególności zarobków dentystów. Wyjaśnił, że raport miał na celu zmierzenie ożywienia amerykańskiej stomatologii w kontekście skutków trwającej pandemii COVID-19 oraz określenia wpływu pandemii na zarobki netto lekarzy dentystów.

Na podstawie rocznych danych ankietowych, które były reprezentatywne dla USA na poziomie krajowym i skorygowany o inflację, raport wykazał, że średni dochód netto dentystów GP w USA spadły o 17,9% w 2020 r. w porównaniu z 2019 r. Specjaliści dentystyczni doświadczyli mniejszego spadku (6,9%) zarobków, a ponadto przepracowali więcej godzin niż ich koledzy lekarze pierwszego kontaktu.

Lekarze dentyści płci żeńskiej doświadczyli znacznie większego spadku zarówno dochodów, jak i przepracowanych godzin w 2020 r. w porównaniu z kolegami płci męskiej. „To dla mnie kolejny punkt danych pokazujący, że pandemia naprawdę wpłynęła na życie zawodowe i sytuacje zawodowe ludzi bardzo różnie w zależności od płci, a nasze dane nie są wyjątkiem” – skomentował Vujicic.

„Z pewnością widzieliśmy, że kariery zawodowe kobiet zostały zakłócone w znacznie większym stopniu niż [ich] kolegów płci męskiej”

Vujicic wyjaśnił, że zarobki netto kobiet dentystów lekarzy rodzinnych spadły średnio o 26,6% w porównaniu z 15,0% w przypadku mężczyzn. Starsi dentyści również doświadczyli większego spadku zarobków netto. Raport wykazał, że lekarze dentyści w wieku poniżej 40 lat doświadczyli spadku o 10,3%, osoby w wieku od 40 do 64 lat doświadczyły spadku o 18,0%, a osoby w wieku 65 lat lub starsze odnotowały spadek dochodów netto o blisko jedną trzecią (27,5%).

Zaobserwowano, że liczba godzin przepracowanych w poradni dentystycznej korelowała z poziomem dochodów netto. Średnio czas pracy dentystów rodzinnych zmniejszył się o 16,6% w 2020 r., a czas pracy dentystów specjalistów spadł o 11,7%.

Większy spadek przepracowanych godzin zaobserwowano w przypadku kobiet stomatologów i starszych lekarzy. Kobiety dentystki pracowały o 22,1% mniej godzin w 2020 r., podczas gdy ich koledzy płci męskiej pracowali o 14,5% mniej godzin. Starsi dentyści pracowali o 21,0% mniej godzin, podczas gdy ich koledzy poniżej 40 roku życia pracowali o 13,2% mniej godzin.

Vujicic powiedział, że na początku 2020 r., kiedy większość klinik dentystycznych zajmowała się tylko leczeniem nagłych przypadków, dentyści pierwszego kontaktu pracowali średnio 11 godzin tygodniowo, a specjaliści pracowali średnio 12 godzin tygodniowo.

Restrykcje wiązane z lockdownem uniemożliwiają klinikom stomatologicznym przyjmowanie większej liczby pacjentów

Vujicic dodał, że dane HPI pokazały, że znaczna liczba dentystów wróciła do pracy, a wpływ na podaż pracy był utrzymany i zmieniał się w zależności od wynagrodzenia. Wykazano, że literatura wskazuje, że opieka nad dziećmi i innymi członkami rodziny miała nieproporcjonalny wpływ na kobiety w wielu sektorach. 

„Z pewnością widzieliśmy, że kariery producentów kostki brukowej w fabryce pozostały znacznie wyższe niż [ich] męskich kolegów” – powiedział.

Raport HPI Jak pandemia COVID-19 wpłynęła na dentystów? Webinarium o tej samej nazwie jest również dostępne na stronie ADA.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

advertisement