Obrazowanie 2D w stomatologii – kurs dla lekarzy dentystów

Search Dental Tribune

Obrazowanie 2D w stomatologii – kurs dla lekarzy dentystów

E-Newsletter

The latest news in dentistry free of charge.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
fot.: Daniel Alvarez z Pixabay
Dental Tribune Poland

Dental Tribune Poland

pią. 13 stycznia 2023

save

Ośrodek Kształcenia Naczelnej Izby Lekarskiej zaprasza na kurs pt.: „Obrazowanie 2D w stomatologii”, który odbędzie się 21.01.2023 r. (sobota) w godz.: 9.00-15.00. Szkolenie on-line poprowadzi dr hab. Marta Dyszkiewicz-Konwińska.

Uczestnik kursu, po jego ukończeniu, uzyskuje certyfikat potwierdzający nabycie umiejętności w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych związanych z realizacją medycznych procedur radiologicznych.

Odbycie wskazanego kursu, stanowi realizację warunku określonego w §3 ust. 2 pkt.2 lit. b rozporządzenia Ministra Zdrowia z 13 września 2021 r. w sprawie minimalnych wymagań dla jednostek ochrony zdrowia prowadzących działalność związaną z narażeniem w celach medycznych, polegającą na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu rentgenodiagnostyki, radiologii zabiegowej lub diagnostyki związanej z podawaniem pacjentom produktów radiofarmaceutycznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1725).

W programie kursu:
- uzasadnienie badania z użyciem opg, jego potencjał i dozymetria,
- zasady wykonania prawidłowego zdjęcia opg – jak uniknąć typowych błędów,
- jak raportować zdjęcia opg w odniesieniu do poszczególnych regionów obrazowania,
- przypadkowe znaleziska na zdjęciach OPG,
- zdjęcia cefalometryczne,
- zdjęcie celowane na stawy,
- dyskusja i omówienie wybranych przypadków.

Informacje i zapisy na stronie Ośrodka Kształcenia NIL.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

advertisement
advertisement