Kurs ochrony radiologicznej typu S dla lekarzy i lekarzy dentystów

Search Dental Tribune

Kurs ochrony radiologicznej typu S dla lekarzy i lekarzy dentystów

E-Newsletter

The latest news in dentistry free of charge.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
fot.: DTI
Dental Tribune Poland

Dental Tribune Poland

wto. 10 stycznia 2023

save

W 2023 r., wychodząc naprzeciw potrzebom lekarzy dentystów, Ośrodek Szkolenia Naczelnej Izby Lekarskiej, zorganizuje specjalistyczne kursy z radiologii. W dn. 31.03.-2.04.2023 r. odbędzie się pierwszy w tym roku bezpłatny Kurs Ochrony Radiologicznej typu S. Szkolenie jest niezbędne do uzyskania uprawnień Inspektora Ochrony Radiologicznej.

Szkolenie prowadzone będzie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowa z dn. 14 października 2021 r. w sprawie nadawania uprawnień inspektora ochrony radiologicznej sprawującego wewnętrzny nadzór nad przestrzeganiem wymagań ochrony radiologicznej w jednostkach ochrony zdrowia. Szkolenie jest podstawą do uzyskania uprawnień Inspektora Ochrony Radiologicznej w pracowniach stosujących aparaty rtg w celach medycznych.

Uprawnienia typu S dotyczą nadzorowania działalności wyłącznie w zakresie stosowania aparatów rtg stomatologicznych lub do densytometrii kości.

Szkolenie jest bezpłatne dla lekarzy i lekarzy dentystów w ramach odprowadzania składki członkowskiej do Izb Lekarskich. Dodatkowo, poza możliwością uzyskania uprawnień IOR, uczestnicy otrzymują punkty edukacyjne wraz z certyfikatem ukończenia szkolenia w ramach ustawowego doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów.

Uczestnik zobowiązany będzie pokryć koszty egzaminu.

Szczegółowe informacje na temat szkolenia uzyskać można w Ośrodku Kształcenia NIL: szkolenia@nil.org.pl, tel.: (22) 559 13 10, (22) 559 13 44.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

advertisement
advertisement