Liczba kształconych lekarzy i lekarzy dentystów nie musi oznaczać spadku jakości edukacji

Search Dental Tribune

Liczba kształconych lekarzy i lekarzy dentystów nie musi oznaczać spadku jakości edukacji

fot.: Nikolay Georgiev (Pixabay)
Dental Tribune Poland

Dental Tribune Poland

pią. 21 kwietnia 2023

ratować

Zdaniem Ministerstwa Zdrowia, jakość kształcenia na uczelniach medycznych nie musi stać w sprzeczności z liczbą kształconych lekarzy, lekarzy dentystów i innych specjalistów w dziedzinie medycyny. „Standardy kształcenia są czymś nadrzędnym w pilnowaniu jakości kształcenia” – podkreślił wiceminister Piotr Bromber.

„Standardy kształcenia są czymś oczywistym i nadrzędnym w pilnowaniu jakości kształcenia” – powiedział wiceminister. Podkreślił, że resort podjął działania, by zmienić standardy kształcenia. Wymienił projekt rozporządzenia, zmieniającego standardy kształcenia na kierunku lekarskim i lekarsko-dentystycznym. „Powinniśmy całościowo patrzeć na kwestie kształcenia w zawodach medycznych. Nie robimy tego zza biurka, ale interdyscyplinarnie. Powołaliśmy zespół ds. zmian standardów na kierunku lekarskim i lekarsko-dentystycznym. Do tego zespołu zaprosiliśmy przedstawicieli KRAUM, studentów, samorządów po to, by jak najszerzej spojrzeć na kwestie związane z kształceniem” – dodał.

Podkreślił, że obok dwóch zespołów poświęconych obu kierunkom studiów powołano też trzeci zespół, poświęcony komunikacji – po to, by podkreślić istotę komunikacji w procesie kształcenia nie tylko w relacji lekarz-pacjent, ale również komunikacji pomiędzy zawodami medycznymi.

Zdaniem MZ, najważniejszą zmianą, jaką resort proponuje w kształceniu i w zmianach standardów jest przede wszystkim kwestia ustalenia listy umiejętności. Obecnie pozostawiono 45 umiejętności, które student musi wykonać samodzielnie. Wiceminister zapowiedział jednocześnie ograniczenie nauczania w zakresie prawno-organizacyjnym i rozszerzenie nauczania klinicznego studentów. „Intencją zmian, które wprowadzamy jest upraktycznienie nauczania. Chcemy zmienić paradygmat z dostarczania wiedzy na dostarczanie wiedzy, kompetencji i umiejętności” - dodał. Dodał, że przewiduje się obok zajęć z komunikacji także przygotowanie przyszłych lekarzy do radzenia sobie ze stresem i odpowiedzialnością za decyzje.

„Koncentrujemy się na upraktycznieniu kształcenia. Kluczowym elementem nowych standardów jest podkreślenie roli i istoty centrów symulacji medycznych i wprowadzenie jako obowiązkowego egzaminu OSCE, czyli egzaminu, który weryfikuje kompetencje i umiejętności” – powiedział Piotr Bromber. Wyjaśnił, że po egzaminie OSCE (tzw. obiektywnym, strukturyzowanym egzaminie klinicznym) studentów obowiązywałby jeszcze lekarski egzamin końcowy i egzamin specjalizacyjny, a następnie etap samodoskonalenia zawodowego.

źródło: PAP

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

advertisement
advertisement