Polscy implantolodzy będą się kształcić w Columbia University

Search Dental Tribune

Polscy implantolodzy będą się kształcić w Columbia University

E-Newsletter

The latest news in dentistry free of charge.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Dental Tribune Poland

By Dental Tribune Poland

czw. 13 grudnia 2012

save

8. grudnia br., podczas Międzynarodowego Kongresu ICOI na Uniwersytecie Columbia dr Mariusz Duda, Prezydent PSI, podpisał ze Stephenem Marschallem, prodziekanem Columbia University College of Dental Medicine, porozumienie o współpracy w dziedzinie edukacji podyplomowej w zakresie implantologii stomatologicznej – Continuum Implantologii – pomiędzy Columbia University College of Dental Medicine, Polskim Stowarzyszeniem Implantologicznym PSI i Duda Clinic College of Dental Medicine.

Polscy dentyści i implantolodzy, członkowie PSI, będą mieli możliwość uczestniczenia w programach edukacyjnych Columbia University College of Dental Medicine już od 2013 r.

Columbia University jest członkiem Ivy League – Ligi 8 elitarnych uniwersytetów położonych w płn.-wsch. części USA. Wszystkie uniwersytety należące do Ivy League mają wspólne cechy: należą do najbardziej prestiżowych uczelni w USA, znajdują się w czołówce uniwersytetów na świecie pod względem otrzymywanego wsparcia finansowego, przyciągają najzdolniejszych studentów i naukowców. Do Ivy League należą m.in. Harvard, Yale i Princeton, a wśród absolwentów Columbii są prezydenci USA, senatorowie i laureaci nagrody Nobla.

Columbia University College of Dental Medicine szkoli studentów we wszystkich dziedzinach stomatologii w ramach różnych departamentów, prowadzi również studia, szkolenia i podyplomowe programy edukacyjne. W dziedzinie implantologii stomatologicznej organizowane jest Comprehensive Implantology Continuum (Continuum Implantologii), w którym biorą udział lekarze z różnych krajów. Dyrektorem naukowym programów implantologicznych jest Dennis Tarnow, profesor kliniczny Columbia University wraz z prof. dr. Stephen J. Chu i dziekanem dr. prof. James B. Fine.

7. grudnia br., już po raz 7. zakończyło się szkolenie Curriculum Implantologii PSI/ICOI/DGOI. Po 8 weekendach polskich i jednym spotkaniu z wykładowcami z ramienia ICOI i DGOI, lekarze biorący udział w szkoleniu, przystąpili do egzaminu teoretycznego, który odbył się w trakcie Forum Endodontycznego „Pulp Fiction” w Krakowie. W tegorocznej edycji Curriculum wzięło udział 32 lekarzy, z czego 31 przystąpiło do egzaminu końcowego. Trzeba podkreślić, że z każdą kolejną edycją poziom, jaki prezentują kursanci jest coraz wyższy. Tym razem 7 osób zdało bardzo dobrze, 13 lekarzy zaliczyło egzamin na ocenę dobrą, 11 osób otrzymało dostateczną ilość punktów, a jednej osobie egzamin nie został zaliczony.

Już od zeszłego roku wyróżnieni zostają też lekarze, którzy najlepiej zdali egzamin praktyczny i w tym roku byli to: dr n.med. Ziemowit Franaszek, dr n. med. Agnieszka Szulgan-Mądrzak oraz lek. dent. Magdalena Mrzygłód. Uroczysta ceremonia wręczenia certyfikatów Curriculum Implantologii PSI/ICOI/DGOI 2011/2012 oraz tablic potwierdzających nadanie Licencji Praktyki Implantologicznej PSI odbyła się tuż po ogłoszeniu wyników.

Kierownikiem naukowym szkolenia jest prezydent PSI – dr n. med. Mariusz Duda, a w skład Komisji Egzaminacyjnej weszli: prof. zw. dr hab. Ryszard Koczorowski, prof. zw. dr hab. Maciej Romanowicz, dr hab. n. med. Krzysztof Osmola, dr n. med. Andrzej Szwarczyński, dr n. med. Krzysztof Andruch, dr n.med. Małgorzata Kiernicka, lek.dent. Bożena Kalmuk i lek. dent. Grzegorz Kot oraz autor zestawu pytań lek. med. Dariusz Pituch.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

advertisement
advertisement