DT News - Poland - Młodzi polscy naukowcy pojadą na staż do Stanford University

Search Dental Tribune

Młodzi polscy naukowcy pojadą na staż do Stanford University

czw. 11 kwietnia 2013

ratować

W połowie kwietnia 40 młodych naukowców z grona zwycięzców III edycji „Top 500 Innovators” wyruszy na 2-miesięczny staż do Stanford University – jednej z najlepszych uczelni na świecie.

Wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego, prof. Jacek Guliński spotkał się ze zwycięzcami kolejnej edycji programu „TOP 500 Innovators – Science, Management, Commercialization”. Wręczając młodym naukowcom promesy wyjazdowe przypomniał, że program wyposaża uczestników w unikalne kompetencje, które mogą zdobywać w najlepszych ośrodkach naukowych świata. Kolejna grupa zwycięzców tegorocznej edycji uda się do California University w Berkeley. „Miarą waszego sukcesu będzie to, co uda się zrobić po powrocie. Jesteście forpocztą innowacji, sukcesu i świeżego podejścia, które możecie wprowadzić w swoich instytucjach” – podkreslił prof. Guliński.

O miejsce w kolejnej edycji rządowego programu konkurowało 376 kandydatów z uczelni, instytutów badawczych, instytutów Polskiej Akademii Nauk i centrów transferu technologii z całej Polski. W postępowaniu konkursowym wyłonionych zostało już 116 finalistów, reprezentujących 63 instytucje naukowe z całej Polski. Laureaci poprzednich edycji konkursu po powrocie do Polski założyli stowarzyszenie promujące innowacyjne rozwiązania w nauce i wspierające ośrodki akademickie w udanych wdrożeniach wyników prac badawczych. „Wrócicie odmienieni i naładowani energią do dalszych, innowacyjnych działań. Mam nadzieję, że wspólnymi siłami będziemy pozytywnie wpływać na zmiany w polskiej nauce” – powiedział Bartosz Zajączkowski, przewodniczący Stowarzyszenia TOP 500.

„Cieszę się, że jedziecie na te znakomite amerykańskie uczelnie i liczę na kontynuację naszej współpracy” – mówił James Day, sekretarz ds. Ochrony Środowiska, Nauki, Techniki i Zdrowia z ambasady USA. „Korzystajcie z zasobów i budujcie sieci kontaktów, które ułatwią wam dalszą karierę” – zachęcał.

Top 500 Innovators to największy rządowy program wspierania innowacyjności w nauce, a jego budżet sięga 30 mln zł. Do końca 2015 r. planowany jest wyjazd aż 500 polskich naukowców i pracowników centrów transferu technologii na staże i szkolenia zagraniczne do ośrodków naukowych i badawczych z czołówki rankingu szanghajskiego (Academic Ranking of World Universities). 160 uczestników dotychczasowych edycji programu odbyło go w Stanford University i University of California w Berkeley w USA w Dolinie Krzemowej. Dzięki zajęciom prowadzonym przez wybitnych praktyków, wizytom studyjnym i stażom w najbardziej innowacyjnych przedsiębiorstwach, uczestnicy programu uczą się, jak skutecznie komercjalizować wyniki badań naukowych. Ważną częścią kursu jest rozwijanie kompetencji miękkich, takich jak praca w grupie i multidyscyplinarnym zespole badawczym, kreatywne myślenie, efektywne podejmowanie decyzji i rozwiązywanie konfliktów. Uczestnicy programu obserwują także pracę zagranicznych firm, w których istotną rolę odgrywa komercjalizacja wyników badań, spotykają się z przedsiębiorcami i przedstawicielami venture capital.

źródło: MNiSW

To post a reply please login or register
advertisement
advertisement