DT News - Poland - MZ chce jednej jednostki w obszarze kształcenia podyplomowego wszystkich zawodów medycznych

Search Dental Tribune

MZ chce jednej jednostki w obszarze kształcenia podyplomowego wszystkich zawodów medycznych

Projektowana ustawa zakłada szereg zmian w Prawie o szkolnictwie wyższym i nauce, tak by CMKP funkcjonowała na zasadach analogicznych jak akademickie uczelnie publiczne (fot.: Adobe Stock).

śro. 6 marca 2024

ratować

Utworzenie jednej jednostki kształcenia podyplomowego dla wszystkich medycznych grup zawodowych przewiduje projekt nowelizacji, którego zapowiedź znalazła się w wykazie prac legislacyjnych i programowych rządu. Chodzi o nowelizację ustawy o Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego oraz niektórych innych ustaw.

Obecnie zadania dotyczące kształcenia podyplomowego w zawodach medycznych realizowane są przez 2 podmioty. Za organizację i realizację elementów kształcenia podyplomowego lekarzy, dentystów, farmaceutów, fizjoterapeutów, diagnostów laboratoryjnych, ratowników medycznych oraz innych osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych, które wykonują zawody mające zastosowanie w ochronie zdrowia odpowiada Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego. Kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych jest zaś monitorowane przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych.

Resort zdrowia, który jest odpowiedzialny za przygotowanie projektu, podnosi, że odrębne funkcjonowanie 2 jednostek zajmujących się kształceniem podyplomowym zawodów medycznych jest problematyczne w dobie konieczności konsolidacji wszystkich zawodów medycznych oraz zapewnienia ich współpracy.

Projekt ustawy ma na celu przeniesienie zadań związanych z kształceniem podyplomowym pielęgniarek i położnych z CKPPiP do CMKP. „Dzięki temu zostanie zapewniony równy dostęp do osiągnięć naukowych w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, a także będzie możliwa integracja przedstawicieli wszystkich zawodów medycznych, co przyczyni się do wymiany doświadczeń między tymi zawodami, a także pozytywnie wpłynie na jakość realizowanych świadczeń zdrowotnych” – uzasadnia MZ. Ważnym elementem, jak podkreśla resort, będzie ujednolicenie procesu związanego przeprowadzeniem Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego dla pielęgniarek i położnych, co pozwoli na wypracowanie jednolitych kryteriów egzaminowania dla wszystkich zawodów medycznych, w tym przekazanie zadań związanych z organizacją PES do CEM.

Istotą planowanych rozwiązań jest także podniesienie jakości kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych poprzez wprowadzenie akredytacji rektora CMKP na prowadzenie szkoleń specjalizacyjnych dla pielęgniarek i położnych. W przypadku pozostałych form kształcenia proponowane rozwiązania pozwolą organowi rejestrowemu (Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych) – już na etapie udzielania wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe, weryfikować, posiadanie przez organizatora kształcenia m.in. bazy dydaktycznej do realizacji staży określonych w programie kształcenia.

Ponadto projektowana ustawa zakłada szereg zmian w Prawie o szkolnictwie wyższym i nauce, tak by CMKP funkcjonowała na zasadach analogicznych jak akademickie uczelnie publiczne.

źródło: PAP Nauka w Polsce

To post a reply please login or register
advertisement
advertisement