DT News - Poland - MZ chce wprowadzić obowiązek asysty w każdym gabinecie stomatologicznym

Search Dental Tribune

MZ chce wprowadzić obowiązek asysty w każdym gabinecie stomatologicznym

pią. 20 lipca 2012

ratować

Do konsultacji społecznych trafił projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu stomatologii. Projekt zawiera również zapisy dotyczące wymagań, jakie muszą spełnić dentyści prowadzący gabinet świadczący usługi w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Kontrowersje budzi zapis o konieczności korzystania w gabinecie z pomocy asystentki. Wprowadzenie tego obowiązku MZ planuje od stycznia przyszłego roku. W wielu gabinetach asysta jest standardem obowiązującym od dawna, ale w mniejszych, szczególnie na wsiach i w małych miejscowościach to dodatkowy koszt, a wprowadzenie go jako obowiązku spowodować może likwidację praktyki.

„W Polsce jest 10 000 asystentek i higienistek stomatologicznych. Samych dentystów, którzy leczą w ramach NFZ jest 15 000. Kadry po prostu zabraknie!” – mówi Andrzej Cisło z Naczelnej Rady Lekarskiej. „Jeśli zabraknie personelu, nie będziemy mogli zawrzeć kontraktów z NFZ. Dostęp pacjentów do bezpłatnego leczenia stomatologicznego, już dziś bardzo zły, będzie jeszcze gorszy” – dodaje. Ministerstwo Zdrowia z kolei powołuje się na opinię konsultantów krajowych, którzy popierają wprowadzenie obowiązkowej pomocy w gabinetach, a także Towarzystwa Higienistek Stomatologicznych, które tłumaczy, że nie wszystkie osoby wykształcone w tym kierunku mają pracę w zawodzie.

W projekcie rozporządzenia istnieje zapis, że pomoce dentystyczne (tzn. osoby z wykształceniem średnim, doświadczeniem zawodowym lub ukończonym kursem) mogą pracować w gabinetach tylko do 2015 r., a potem mają je zastąpić higienistki i asystentki. Wiąże się to jednak z ukończeniem przez nie 650-godzinnego kursu. Tymczasem na przeszkolenie pomocy dentystycznych – niezbędne, by mogły pracować jako higienistki i asystentki, nie przewidziano żadnych środków.

Ministerstwo Zdrowia argumentuje, że reakcje pacjentów na leczenie są często nieprzewidywalne, a bezpieczeństwo wymaga, by w gabinecie była osoba, która potrafi udzielić natychmiastowej fachowej pomocy. Urzędnicy tłumaczą, że brak fachowej asysty może w niektórych sytuacjach skutkować zagrożeniem życia lub zdrowia pacjenta.
na podst.: „Rzeczpospolita”, MZ
 

To post a reply please login or register
advertisement
advertisement