DT News - Poland - Implanty z łódzkiej pracowni z certyfikatem wolnej sprzedaży

Search Dental Tribune

Implanty z łódzkiej pracowni z certyfikatem wolnej sprzedaży

fot.: Nikita G. Sidorov/Shutterstock

wto. 23 grudnia 2014

ratować

Implanty umożliwiające odtworzenie fragmentów oczodołu lub czaszki, które powstają w Pracowni Indywidualnych Implantów Medycznych w Technoparku Łódź otrzymały Świadectwa Wolnej Sprzedaży, pozwalające na ich sprzedaż w kraju i za granicą.

Pracownia Indywidualnych Implantów Medycznych, wchodząca w skład centrum wdrożeniowego dla biznesu BioNanoParku na terenie łódzkiego Technoparku, od ponad 3 lat wykonuje implanty „szyte na miarę” – konstruowane i wytwarzane dla konkretnych pacjentów. Implanty Craniotech i Orbitech umożliwiają perfekcyjne odtworzenie fragmentu oczodołu lub kości czaszki u pacjentów, którzy utracili je w wyniku wypadku lub choroby nowotworowej.

Świadectwo Wolnej Sprzedaży, które uzyskały implanty, przyznawane przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Preparatów Biobójczych jest certyfikatem zaświadczającym, że produkt jest w pełni bezpieczny, nie stanowi zagrożenia dla zdrowia i życia pacjentów, a także może być wprowadzony do obrotu na terenie Polski i poza jej granicami. Jak poinformowała specjalistka ds. PR Technoparku Edyta Bąk, dotychczas przeprowadzono 130 operacji wszczepienia indywidualnych implantów wykonanych w łódzkiej pracowni, która jest jedyną tego rodzaju placówką w Polsce.

Transplantacje implantów pozwalają na wyeliminowanie zaburzeń widzenia u osób, które doznały urazów oczodołów (często występuje u nich podwójne widzenie) oraz stanowią metodę usuwającą deformacje twarzy i czaszki.

Pracownia Indywidualnych Implantów Medycznych tworzy modele implantów dla pacjentów z całej Polski. Na podstawie badań obrazowych – tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego – powstają wirtualne modele różnych struktur anatomicznych i zmian patologicznych. W czasie projektowania, które odbywa się przy wykorzystaniu specjalnego programu komputerowego, można uwzględnić ubytki kostne, guzy nowotworowe czy patologie naczyń, występujące u konkretnego pacjenta. Na podstawie modelu wirtualnego budowane są trójwymiarowe modele fizyczne, na których modeluje się siatkę tytanową, wszczepianą podczas zabiegu.

Eksperci z BioNanoParku planują poszerzenie oferty o modele anatomiczne oraz implanty stosowane w neurochirurgii, ortopedii, stomatologii i innych gałęziach medycyny.
źródło: PAP – Nauka w Polsce
 

To post a reply please login or register
advertisement
advertisement