Dental Tribune Poland

Intensywne, kompleksowe warsztaty z międzynarodowym wykładowcą – prof. dr. Marcelem Wainwright’em!

By Dental Tribune Polska
May 15, 2019

Warsztaty prowadzone przez światowej sławy eksperta w dziedzinie implantologii, chirurgii ultradźwiękowej oraz stomatologii estetycznej – prof. dr. Marcela Wainwright’a są doskonałą propozycją dla lekarzy szukających intensywnych i pełnych praktyki zaawansowanych szkoleń stomatologicznych. Każde szkolenie to szansa na zrozumienie tematyki wykładu w teorii i przećwiczenie praktycznych umiejętności pod okiem utytułowanego, międzynarodowego wykładowcy.

Warszawskie centrum szkoleniowe Dental Skills Institute posiada w swej ofercie, organizowane jeszcze w tym roku, 2 autorskie szkolenia prowadzone przez prof. Wainwright’a: „Zarządzanie tkankami przyzębia – postępowanie chirurgiczne i niechirurgiczne” oraz „Chirurgia ultradźwiękowa”.

W dn. 24-25 maja br. odbędzie się już po raz drugi szkolenie pt.: „Zarządzanie tkankami przyzębia – postępowanie chirurgiczne i niechirurgiczne”. Szkolenie polega na przeglądzie i przećwiczeniu aktualnych i dających najbardziej przewidywalne efekty technik i protokołów leczenia oraz postępowania z tkankami miękkimi i twardymi. Jest to niezbędne kompendium wiedzy do pracy w tym obszarze i absolutna baza do dalszego rozwoju.

Zajęcia rozpoczną się od omówienia warunków, klasyfikacji kostnej, oczekiwań estetycznych pacjenta oraz standardów obowiązujących w komunikacji z pacjentem wraz z dokumentacją fotograficzną konkretnego przypadku.

Kolejnym punktem szkolenia będzie augmentacja tkanek twardych i składające się na nią metoda „socket preservation” i technika „bone shield”. Prof. Wainwright wprowadzi również uczestników w świat tkanek miękkich wokół implantów, omawiając m.in. technikę uniesienia brodawki, technikę „roll-flap” (inaczej płata uszypułowanego), przeszczepy tkanki łącznej vs ksenografy, technikę „VIPCT flap”, technikę Pallaciego oraz pokrywanie recesji techniką tunelową.

Poza tym, że prof. dr. Marcel Wainwright jest międzynarodowym wykładowcą implantologii, chirurgii ultradźwiękowej i stomatologii estetycznej, prowadzi również wykłady z zakresu wewnątrzustnej aplikacji kwasu hialuronowego, stąd też jeden z punktów szkolenia poświęcony będzie precyzyjnemu ostrzykiwaniu dziąseł kwasem hialuronowym. Na zakończenie 2-dniowych warsztatów omówione zostaną techniki wspomagające gojenie, m.in. metody autogenne – CGF. Procedury prezentowane na szkoleniu zostaną przećwiczone z wykorzystaniem preparatów zwierzęcych.

W drugiej połowie roku, 11 października odbędzie się premiera szkolenia pt.: „Chirurgia ultradźwiękowa”. Tematyka intensywnych warsztatów polecana jest szczególnie lekarzom specjalizującym się w chirurgii stomatologicznej oraz stomatologom posiadającym doświadczenie w dziedzinie leczenia implantoprotetycznego. Ze szkolenia skorzystają również dentyści spotykający się w swojej praktyce z problemami natury okołoimplantacyjnej.

Zajęcia rozpoczną się od krótkiego omówienia teorii chirurgii ultradźwiękowej i jej klinicznego zastosowania. Chirurgia ultradźwiękowa, jak wynika z doświadczenia prof. M. Wainwright’a jest w porównaniu z instrumentami rotacyjnymi, mniej traumatyzująca dla tkanek i zmniejsza pozabiegowe dolegliwości bólowe u pacjentów. Dla podkreślenia korzyści wynikających z wykorzystania ultradźwięków w chirurgii stomatologicznej prowadzący przedstawi podczas szkolenia zastosowanie chirurgii ultradźwiękowej w następujących procedurach: ekstrakcje, przeszczep bloczków kostnych, rozszczepianie wyrostka, wydłużanie korony klinicznej oraz techniki tunelowej. W kolejnej części warsztatów uczestnicy przećwiczą omówione procedury przy wykorzystaniu preparatów zwierzęcych.

Warto dodać, że prof. dr. Marcel Wainwright jest współtwórcą metody Intalift, czyli ultradźwiękowego minimalnie inwazyjnego poniesienia dna zatoki metodą zamkniętą, dlatego też w czasie warsztatów przedstawi różnice w zastosowaniu tej metody w porównaniu do podniesienia dna zatoki metodą otwartą.

Kolejnym punktem szkolenia będzie kortykotomia, czyli zabieg chirurgiczny, który wspomaga leczenie ortodontyczne u pacjentów dorosłych, powyżej 20 r.ż., u których został zakończony rozwój kostny. Prowadzący omówi tematykę kortykotomii w oparciu o wykorzystanie technologii piezochirurgii, która umożliwia precyzyjne cięcie tkanki kostnej dzięki działaniu drgań ultradźwiękowych. Jednodniowy warsztat zakończony będzie przećwiczeniem wszystkich omawianych metod przy użyciu preparatów zwierzęcych i modeli fantomowych.

Programy i rejestracja na www.dsi-edu.com.

Comments are closed here.

© 2020 - All rights reserved - Dental Tribune International