Dental Tribune Poland

Kompleksowe szkolenie z zarządzania tkankami przyzębia – oferta specjalna tylko do jutra!

By Dental Tribune Polska
January 30, 2019

Już po raz drugi na specjalne zaproszenie warszawskiego Centrum Szkoleniowego Dental Skills Institute przyleci do Polski światowej sławy specjalista – prof. dr Marcel Wainwright. W dn. 24-25 maja 2019 r. poprowadzi 2-dniowe intensywne warsztaty pt.: „Zarządzanie tkankami przyzębia – postępowanie chirurgiczne i niechirurgiczne”.

Szkolenie polega na przeglądzie i przećwiczeniu aktualnych i dających najbardziej przewidywalne efekty technik i protokołów leczenia oraz postępowania z tkankami miękkimi i twardymi. Jest to niezbędne kompendium wiedzy do pracy w tym obszarze i absolutna baza do dalszego rozwoju. Oferta skierowana jest w szczególności do lekarzy rozpoczynających pracę z implantami lub posiadających doświadczenie w leczeniu implantoprotetycznym. Ze szkolenia skorzystają także dentyści spotykający się w pracy z problemami pacjentów implantologicznych i periodontologicznych oraz ewentualnymi powikłaniami (np. periimplantitis) lub wysokimi oczekiwaniami natury estetycznej.

Zajęcia rozpoczną się od omówienia warunków, klasyfikacji kostnej, oczekiwań estetycznych pacjentów oraz standardów obowiązujących w komunikacji z pacjentem wraz z dokumentacją fotograficzną konkretnego przypadku.

Kolejnym punktem szkolenia będzie augmentacja tkanek twardych i składające się na nią metoda „socket preservation”, technika „bone shield” i technika rozszczepienia wyrostka. Prof. Wainwright wprowadzi uczestników w świat tkanek miękkich wokół implantów i augmentację tkanek miękkich, omawiając m. in. technikę uniesienia brodawki, technikę „roll-flap” (inaczej płata uszypułowanego), przeszczepy tkanki łącznej vs ksenografty, techniki: „VIPCT flap”, Pallaciego, tunelową oraz pokrywanie recesji.

Poza tym, że prof. dr Marcel Wainwright jest międzynarodowym wykładowcą implantologii, chirurgii ultradźwiękowej i stomatologii estetycznej, prowadzi również wykłady z zakresu wewnątrzustnej aplikacji kwasu hialuronowego, stąd też jeden z punktów szkolenia poświęcony będzie precyzyjnemu ostrzykiwaniu dziąseł kwasem hialuronowym. Na zakończenie 2-dniowych warsztatów, omówione zostaną techniki wspomagające gojenie, m.in. metody autogenne CGF.

Procedury prezentowane podczas szkolenia zostaną przećwiczone z wykorzystaniem preparatów zwierzęcych oraz modeli fantomowych.

Uwaga! Specjalna oferta cenowa dla wszystkich, którzy zarejestrują się na szkolenie do końca stycznia 2019 r.!

Szczegóły, informacje organizacyjne i rejestracja na: www.dsi-edu.com.

Comments are closed here.

© 2020 - All rights reserved - Dental Tribune International